KINDERDIJK – De afsluiting van een deel van het molengebied bij Kinderdijk gaat (voorlopig) niet door.  Het plan was om een deel af te sluiten en alleen toegankelijk te maken voor toeristen met ticket en voor direct omwonenden middels een pasje. “Na intensief overleg onderling en met inwoners hebben wij, de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, besloten dat enkele eerder aangekondigde maatregelen niet worden uitgevoerd. De gedeeltelijke permanente afsluiting van het Werelderfgoed tijdens openingsuren van de SWEK is van de baan. Alleen als het toch te druk wordt, kan een beperking van de toegang / afsluiting nodig zijn,” zo laat de SWEK weten.

Ook is besloten dat het De Joode terrein niet wordt gebruikt als parkeerplaats door toeristen. Hiervoor wordt tijdelijk de uit- en instapzone voor bussen gebruikt. SWEK: “We komen hiermee tegemoet aan de zorgen die zijn geuit door inwoners en ondernemers van Kinderdijk en omliggende dorpen. De komende dagen benutten we om Werelderfgoed Kinderdijk in de gewijzigde omstandigheden gereed te maken voor de heropening. Die laat dus nog even op zich wachten. De verantwoordelijke partijen maken afspraken om de veiligheid in het gebied te waarborgen. We krijgen immers maar één kans om de heropening tot een succes te maken. Daarom zorgvuldigheid voor snelheid.”

Het voorgenomen plan om een deel van het molengebied af te sluiten stuitte op veel weerstand bij Alblasserdammers, Kinderdijkers en Nieuw-Lekkerlanders.

De Belangenvereniging Kinderdijk gaat in een brief uitgebreider in op het besluit. De brief is hieronder te lezen:

Beste Kinderdijker/West-Kinderdijker
De recente ontwikkelingen in het molengebied van Kinderdijk en met name het afsluiten van het gebied tijdens de openingstijden van SWEK was de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor kreeg u van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk (BVLK) via de sociale media een uitnodiging voor 2 juni jl. Deze bijeenkomst was bedoeld om te luisteren naar uw mening en ervaringen en om vervolgens gezamenlijk een route uit te stippelen.
Zoals inmiddels bekend, kwam de berichtgeving over een gedeeltelijke afsluiting van het gebied ten onrechte via de media bij de inwoners van Kinderdijk. Pas de volgende dag werd er in Kinderdijk een brief bezorgd met het bericht over het voornemen en de afsluitingen. De boodschap in de brief was ook voornamelijk gericht op wat er ging gebeuren en in een mindere mate hoe. Het waarom daarentegen bleef in de lucht hangen en de brief gaf verder geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor de inwoners. Juist dat gaf heel veel vraagtekens.
De volgende vragen zijn dan ook op die avond van 2 juni gesteld:
– Waarom wordt het gebied afgesloten?
– Kunnen wij als omwonenden niet meer het gebied in zonder te betalen?
– Als wij als inwoners het gebied wel in kunnen, hoe werkt dat dan met afsluitingen?
– Waarom kunnen mensen op de fiets het gebied niet door? Dit levert met name voor schoolgaande kinderen gevaarlijke situaties op op de dijk.
– Waarom wordt het parkeren bij “de Joodeterrein” voor de toeristen mogelijk gemaakt?
– Gaat de afsluiting van het gebied door, ook na 1 september 2020?
Dat de afsluiting van ons gebied veel emoties oproept was wel heel duidelijk en het kon geen verrassing zijn. Dit zorgde helaas voor onnodige ruis en indianenverhalen.
Op de avond van 2 juni in de Klok in Kinderdijk hebben we alle bijdragen van aanwezigen verzameld en met elkaar afgesproken om deze met de burgemeester van Molenlanden, de directeur van SWEK en met de gebiedsregisseur te bespreken. In een gesprek op 3 juni met de bovengenoemde personen hebben wij als vertegenwoordigers van u als inwoner de urgentie duidelijk gemaakt en helderheid gevraagd over de gang van zaken. In een vervolggesprek op 4 juni hebben we verder gesproken met de vertegenwoordigers van Molenlanden, de SWEK, het Waterschap Rivierenland, vertegenwoordigers van de molenbewoners (Bewonerscommissie), twee inwoners van Kinderdijk en twee bestuursleden van BVLK.
Op detail niveau hebben wij met elkaar gesproken en duidelijkheid gevraagd over de vragen die er leven. In dat gesprek hebben wij de geschillen en de stelligheid van inwoners helder neergezet en gevraagd om aanpassing van een aantal maatregelen.
Deze concrete punten zijn door de gemeenten en SWEK herzien en wij kregen woensdagavond jl. het bericht dat zowel de “Afsluiting van het gebied” als het “Parkeren van toeristen op het De Joodeterrein” niet doorgaan. De SWEK gaat met een aangepast protocol invulling geven aan de maatregelen die door de Veiligheidsregio zijn opgelegd ivm Corona.
De uitwerking en het effect van deze maatregelen worden door een Monitorgroep wekelijks bekeken en eventueel bijgesteld. In deze groep neemt een bestuurslid van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zitting als vertegenwoordiger, dus hiermee ook de vertegenwoordiger van bewoners van ons dorp. Daarnaast is het voornemen van de gemeente om een meldpunt in te stellen waar inwoners onregelmatigheden met betrekking tot maatregelen kunnen melden.

F. Özdere
Voorzitter Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk