ALBLASSERDAM – De ChristenUnie in Alblasserdam heeft vragen aan het college van B&W gesteld over fietsen die op en rondom de ‘witte bruine brug’ in Alblasserdam worden geplaatst door recreanten. Bij mooi weer wordt veelvuldig gerecreëerd op het gras aan de Ponykade en langs de boezem. “De plek is inmiddels zo populair dat veel jongeren deze plaats weten te vinden. Het staat dan ook regelmatig vol met fietsen rondom het fietspad, maar ook op de brug zelf,” weet Jako Sterrenburg van de ChristenUnie.

Sterrenburg vraagt aan het college welke mogelijkheden er zijn om de fietsen beter te laten plaatsen. Verder wil de partij weten of er een verbod kan komen om fietsen en scooters op de brug te plaatsen en of dit met een verbodsbord aangegeven kan worden. Tot slot wil de ChristenUnie van het college weten hoeveel recreanten er rondom de kade en brug mogen vertoeven, zonder dat de veiligheid in het geding komt.

In de toelichting op de vragen, geeft Sterrenburg aan: “Het Buitenpad is een belangrijke fietsverbinding tussen Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland en wordt veelvoudig gebruikt. Door het plaatsen van objecten op de brug ontstaan gevaarlijke situaties en kan men elkaar niet passeren. Ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen de brug vaak niet meer over. Door de crisis in deze Coronatijd is het probleem alleen maar groter geworden. De 1,5 meter afstand kan op deze manier niet gerealiseerd worden. Dit geldt niet alleen voor de brug, maar ook op het aansluitende fietspad na de brug. Als de fietsen in de berm naast het fietspad staan is er geen mogelijkheid om opzij te stappen als iemand wil passeren.”

Aan het college wordt gevraagd de vragen schriftelijk te beantwoorden.

De witte bruine brug…
In de schriftelijke vragen wordt gesproken over de verderop gelegen Kortlandse Brug. Uit de bijgevoegde situatieschets blijkt het te gaan om de brug tussen het Buitenpad en de Kerkweg. De brug heeft, voor zover bekend, geen officiële naam. De brug was jarenlang bruin van kleur en heette daarom in de volksmond ‘de bruine brug’. Een aantal jaar geleden is de brug wit geschilderd, waarmee de naam veranderde in ‘de witte brug die bruin was’ / ‘de witte bruine brug’.