ALBLASSERDAM – Langs de dijk in Alblasserdam wordt dinsdagavond 5 mei 2020 een vlaggenzwaai-actie gehouden. Drones zullen dit vanaf de rivierzijde vast gaan leggen. De actie is inmiddels, in tegenstelling tot wat hier vanochtend was gepubliceerd, in principe alleen bedoeld voor de dijkbewoners. De eerdere oproep om met zoveel mogelijk mensen naar de dijk te komen, zou kunnen leiden tot onwenselijke situaties in coronatijd. Uiteraard staat het iedereen vrij om wel zelf ergens een rustig plekje langs de dijk te zoeken om daar met een vlag te zwaaien. Belangrijk daarbij is dat er echt voldoende afstand wordt gehouden. En nog beter: zwaai met je vlag in je eigen straat en stuur een filmpje (horizontaal gefilmd) naar info@alblasserdamsnieuws.nl of 0640092253.

Een uur voor zonsondergang, om 20:15 uur, start de vlaggenactie op de parkeerplaats van Hotel Kinderdijk. Het is handig om een half uur daarvoor alvast een goede ruime plaats te zoeken, zodat er geen groepsvorming ontstaat. Een toeter zal de golfbeweging in gang zetten. Tijdens het passeren van het golvende vlaggenlint zullen filmopnames worden gemaakt vanaf een voertuig, vanuit de lucht en tussen de deelnemende Alblasserdammers.

Oproep aan bewoners
Alle bewoners van het dijklint West-Kinderdijk – Dam worden opgeroepen om te vlaggen voor eigen deur, op eigen balkon of uit eigen raam of voortuin. De overige Alblasserdammers die deelnemen, staan op het pad op de dijk en zwaaien met de Nederlandse of Alblasserdamse vlag, zonder vlaggenstok. Houd daarbij goed afstand van elkaar, tenminste 1,5 meter, dat is ook beter voor de filmopnames. Het 4 mei comité en het gemeentebestuur roepen op om de afstandregels na te leven, geen groepen te vormen, niet mee te lopen en/of fietsen richting Dam. Dit brengt risico’s voor het (langzaam) verkeer en de volksgezondheid met zich mee.

De route
Na de start om 20:15 uur is het golvende lint van vlaggen langs de volgende route te zien: Startpunt bij Hotel Kinderdijk, West-Kinderdijk, langs MerconKloos, langs Rijzenwiel, via Oost-Kinderdijk, Huis te Kinderdijk, Lammetjeswiel, via het Balkengat, Alblasserwerf/ Cortgenezijde, Haven, Dam met als eindpunt de Hooftmanbank bij het oorlogsmonument aan de Polderstraat.

Opnames en Moodfilm
Meerdere drones vliegen boven water mee om opnames te maken. Ook deze keer zijn eigen filmpjes weer welkom bij Alblasserdamsnieuws via 0640092253 en info@alblasserdamsnieuws.nl. Na afloop zijn zo snel als mogelijk de eerste beelden te zien via Alblasserdamsnieuws.nl en www.alblasserdam.nl.

11 mei uitgebreide beelden
Alle beelden worden bovendien overhandigd aan Visser Media & Design die een speciale versie van de Moodfilm over Alblasserdam produceert over het thema Herdenken en Vieren. Het streven is om deze film 11 mei uit te brengen als finale van de week van herdenken en vieren, na het strijken van de vlag bij het monument, om 21.30 uur. De Moodfilm is naar verwachting vanaf 11 mei 2020 te zien.