ALBLASSERDAM – De VVD in Alblasserdam heeft burgemeester Jaap Paans gevraagd op te treden tegen mensen die toeschouwers bij incidenten in Alblasserdam. “Wij maken ons zorgen over het totale gebrek aan gezond verstand bij toeschouwers bij incidenten in ons dorp, waarin het lijkt of nieuwsgierigheid het wint van gezond verstand en van gevoel van verantwoordelijkheid. Mensen klitten bij elkaar om maar niets te hoeven missen,” zo begon Herman Verweij van de VVD dinsdagavond zijn betoog tijdens de eerste digitale raadsvergadering in Alblasserdam.

Verweij vervolgde: “Hoewel wij ook nieuwsgierig zijn, is die hang naar sensatie iets waar wij ons zorgen over maken en weinig begrip voor hebben. Deels omdat het gaat om hulpverleners in de weg lopen, maar nu ook de zorg omdat mensen wel heel dicht bij elkaar kruipen op het incident met alle gevolgen en risico’s van dien. Is het mogelijk om zowel in voorlichtende zin, maar ook repressief door de politie hier actief bij te betrekken, op te treden? Dit vanuit het perspectief van de anderhalvemeterregel. We snappen dat bij incidenten de hulpverleners eigenlijk al hun aandacht en zorg op het incident moeten richten, maar dit kan niet zonder aandacht voor al die omstanders.”

Drukker
Jaco Brand van de SGP sprak ook zijn zorg uit en trok dit breder: “In de achterliggende dagen zien we dat het in de openbare ruimte en in de winkels drukker begint te worden. Dat roept de vraag op hoe we daar als gemeente in de communicatie dan wel in de handhaving de komende tijd op gaan inspelen?”

Zorgen
Burgemeester Jaap Paans vertelde dat hij de komende week over dit onderwerp het gesprek zal voeren met onder meer de politie. Paans: “Het is fijn dat veel Alblasserdammers het weten vol te houden. Tegelijkertijd hebben we zorgen over de uitzonderingen. De uitzonderingen die af en toe zichtbaar worden en irritatie oproepen. We acteren daar op. Laten we lokaal beginnen: daar waar geen sprake is van een noodverordening en geen sprake is van iets dat valt onder de corona-aanpak, blijft de openbare ordehandhaving en het gezag bij de burgemeester zelf liggen. Waar de coronacrisis van toepassing is, is de handhaving van de orde aan de voorzitter van de veiligheidsregio. In dat samenstel van regimes die gelden, moet er geacteerd worden door de hulpdiensten.”

Lik-op-stukbeleid
Paans vervolgde: “Ik ben nu bezig om op die beide platforms te zorgen dat we iets scherper en eerder met lik-op-stuk mensen duidelijk maken dat we dit niet wensen. Natuurlijk proberen we te waarschuwen, maar volhouders moeten ook gewoon merken dat het op een gegeven moment ergens klaar is. Dat gesprek voer ik deze week met de politie en we kijken vervolgens hoe daar over gecommuniceerd kan worden.”

Stap niet met je hele gezin in de auto om te kijken
Ook regionaal gaat de burgemeester het onderwerp onder de aandacht brengen. Paans: “Daar waar het mijn bevoegdheden overstijgt in deze grip4-situatie, adresseren we dit op het regionale bord. De voorzitter van de veiligheidsregio kan zo nodig noodbevelen uitvaardigen. Mijn oproep is: Blijf weg bij incidenten, geef hulpverleners de ruimte, stap al helemaal niet met je hele gezin in de auto om ergens bij een calamiteit te gaan kijken. Het adagium blijft voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis, werk zoveel mogelijk thuis, houd je aan de afstandsregels en probeer het voor elkaar niet moeilijk te maken.”