ALBLASSERDAM – In het pand van de Alblasserdamse bibliotheek aan de Ieplaan komen waarschijnlijk diverse maatschappelijke partijen te zitten. Onder meer zorgorganisatie Caryn, Stichting Jeugdteams (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijke dienstverlening Vivenz en de Stichting Welzijn Alblasserdam. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht. De huisvesting van deze partijen geldt als aangepaste doorontwikkeling van het concept Dok12. Dok12 was een plan voor uitbreiding van Dok11.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 17 december 2019 besloten de planontwikkeling voor nieuwbouw van Dok12 aan de Parallelweg naast gezondheidscentrum Dok11 te stoppen. Uit diverse berekeningen bleek een structureel tekort van minimaal € 85.000,–per jaar. Dit betekende een streep door de rekening van niet alleen de gemeentelijke plannen, maar ook de uitbreidingswensen van Dok 11. “Er is daarom gezocht naar oplossingen die zoveel mogelijk recht doen aan de wensen en belangen van de betrokken partijen én ook aan wat nodig is voor ons dorp,” zo schrijft de gemeente.

Teleurstelling
De gemeente vervolgt: “De teleurstelling bij de partijen van Dok 11(vertegenwoordigd door Thijs Donkervoort en Ton den Hartog)was groot. Zij hebben veel tijd en moeite gestoken in de planvorming en voortdurend gehoopt op een betere uitkomst.”

Nijpend tekort
Thijs Donkervoort, woordvoerder van Dok 11 vertelt: “Er is een nijpend tekort aan praktijkruimte voor de volledige eerste lijn zorg. Dit speelt met name bij huisartsen die nu al wachtlijsten moeten hanteren. Deze voorgenomen uitbreiding had tegemoet kunnen komen aan de noodzakelijke uitbreiding van het aanbod van zorg.”

Bibliotheek naar gemeente
Halverwege 2020 verhuist de huidige bibliotheek aan de Ieplaan naar het vernieuwde gemeentehuis. De eigenaar van het gebouwstichting Huisvesting Openbare Bibliotheek Alblasserdam, kortweg OBA, heeft het voornemen om het gebouw over te dragen aan de gemeente. Wim Stout, de voorzitter van het bestuur van OBA vertelt: “Het OBA bestuur wil op deze manier meewerken aan een oplossing als de gemeente zorg draagt voor huisvesting van de bibliotheek AanZet in het gerenoveerde gemeentehuis voor een langere periode. Als het gebouw aan het Wilgenplein dan ook nog eens een maatschappelijke functie kan behouden doordat het sociale “één loket-toegang”er in gevestigd kan worden, dan behoudt het gebouw zijn maatschappelijke functie en blijft daarmee bijdragen aan de Alblasserdamse samenleving.”

Partijen
De partijen die het één loket-toegang gaan vormen zijn in ieder geval Caryn, Jeugdteams, Vivenz en SWA. Naar verwachting wordt dit verder uitgebreid.

Grond verkopen
Ook wethouder Dorien Zandvliet is tevreden over deze ontwikkeling. Zij vertelt: “De grote zorgen over de bedreiging van de volksgezondheid door het coronavirus werpen een schaduw over deze, voor ons dorp, zo belangrijke stap voorwaarts. Voor de partijen van Dok 11 ontstaat nu de mogelijkheid om de gewenste uitbreiding te gaan realiseren. Wij als college hebben toegezegd voornemens te zijn medewerking te verlenen aan de verkoop van de grond, waardoor de nodige uitbreiding van praktijkruimten mogelijk wordt en ook de vorming van de één loket-toegang. Weliswaar meer op afstand van Dok 11, maar wel op een prachtige centrale plaats in het dorp, waarmee de functies in het centrum worden versterkt. Voor wat betreft de samenwerking met Dok 11 hoop ik dat de huidige technologieën de wil tot samenwerking voldoende zijn om die paar honderd meter hemelsbreed te overbruggen.”