ALBLASSERDAM – De bewoners van de Pijlstoep in Alblasserdam maken bezwaar tegen de borden die dinsdagmiddag 24 maart 2020 zijn opgehangen rondom het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Op de borden is onder meer te lezen dat het recreatiegebied gesloten is, nadat de gemeente van omwonenden meldingen hadden ontvangen over baldadig gedrag en overlast. “De omwonenden de sluiting van het Lammetjeswiel in de schoenen schuiven kan echt niet! Wij willen graag dat het bord dat is opgehangen wordt weggehaald of wordt aangepast,” vindt buurtbewoner Cees van Leeuwen.

Van Leeuwen vervolgt: “Het gaat om het coronavirus en dat men geen afstand houdt. Zet dat dan ook op het bord en schuif de schuld niet in onze schoenen.”

Mail
Eén van de andere buurtbewoners heeft inmiddels een mail gestuurd naar burgemeester Jaap Paans. Daarin staat onder meer dat de buurt moeite heeft met de motivatie die op de borden te lezen is. “Hierin wordt namelijk met geen woord gerept over wat de daadwerkelijke reden voor de sluiting zou moeten zijn. Nergens staat vermeld dat de oorzaak van de sluiting ligt bij het niet opvolgen van de landelijk opgelegde richtlijnen en regels in deze ellendige Coronatijd. De tekst zoals deze nu op het informatiebord staat, gaat hier volledig aan voorbij. En sterker, daarin wordt de oorzaak van sluiting volledig bij de klachten vanuit omwonenden gelegd. Dit stuit mij zeer tegen de borst als bewoner. Wanneer dit daadwerkelijk de oorzaak is van uw besluit tot sluiting dan hoor ik dat graag van u. Bovendien zou me dat ook ernstig teleurstellen, want de klachten komen voort uit het gebrek aan handhaving… overdag zijn er overijverige parkeerBOA’s, maar wanneer er ’s avonds dealende en fikkiestokende jeugd is, dan ontbreekt ieder toezicht,” zo klinkt het commentaar.

Boosdoener
De mailer vraagt de burgemeester om de tekst op het bord aan te passen, zonder de omwonenden de schuld te geven. “Als omwonenden hebben wij geen enkele behoefte om als boosdoener van deze sluiting aangemerkt te worden.”

Sluiting
Recreatiegebied het Lammetjeswiel en de sportparken Souburgh en Molenzicht zijn dinsdagmiddag 24 maart gesloten, naar aanleiding van diverse meldingen van omwonenden over baldadig gedrag en overlast. Dat meldde de gemeente Alblasserdam in een persbericht. De afsluiting geldt in ieder geval tot 1 juni 2020 en is gedaan op grond van artikel 2.47A van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019. Het besluit is op 24 maart genomen door het college van burgemeester en wethouders. “Met dit besluit hoopt het college van B&W verdere overlast en baldadigheid te voorkomen,” zo is te lezen in het persbericht.

De gemeente Alblasserdam komt naar verwachting woensdag met een uitgebreidere toelichting op het genomen besluit om de gebieden af te sluiten.