ALBLASSERDAM – Deze week is onder toeziend oog van wethouder Arjan Kraijo begonnen met het grootschalig onderhoud van de atletiekbaan van AAA in Alblasserdam. Door de Coronamaatregelen was gekozen voor een kleine en ingetogen setting. Alle aanwezigen waren het er over eens dat het niet gepast zou zijn de werkzaamheden feestelijk te starten gezien de situatie in Nederland. Als een van de drie laatste atletiekverenigingen in Nederland trainde de atleten van AAA nog op sintel (gravel). Dat behoort binnenkort echter tot het verleden.

De atletiekbaan in haar huidige vorm bestond op de kop af 36 jaar. Op 28 april 1984 werd deze geopend door de mede oprichter van de club, A. de Bruin. Pas drie jaar later werd de baan van verlichting voorzien waardoor ook in de winter van de baan gebruik gemaakt kon worden.

De atletiekclub zelf bestaat dit jaar 75 jaar en is opgericht op 17 oktober 1945. Toen nog onder de vleugels van de voetbalvereniging. In de jaren 60 werd de roep om een eigen sintelbaan steeds groter en de toenmalig “Stichting sportpark Souburgh” nam de beslissing om tot aanleg over te gaan. Heden ten dage zijn alle sportvereniging op het sportpark Souburgh verenigd in de “Gemeenschappelijk Regeling.” Iedere vereniging heeft een afgevaardigde die in de GR plaats neemt.

Voor AAA is dat Paul Helvensteijn. “Als oud voorzitter en penningmeester zag ik dat onze accommodatie steeds minder aan de eisen van de huidige tijd voldeed. We waren inmiddels de enige club in de weide omtrek die nog een sintelbaan had en geen kunststof. Ik heb dat aangekaart in het overleg van de GR en daar heb ik gehoor gevonden.” Aldus Paul Helvensteijn.

“Uiteraard zijn we trots dat we binnen onze gemeentegrenzen een atletiekbaan hebben met een actief bestuur en actieve leden. De GR staat voor goede trainingsfaciliteiten voor de inwoners van Alblasserdam en daarom vond de oproep van AAA bij ons gehoor. We zijn gaan kijken welke mogelijkheden er waren om op een financieel verantwoorde manier het groot onderhoud te realiseren” Aldus wethouder van sport Arjan Kraijo.

Dat een vervanging van sintel naar kunststof ook mogelijk was bleek pas na vele studies en vele maanden bezoeken van andere atletiekverenigingen en het uitwerken van alternatieven. In alle opzichten is gelet op het gebruik maken van financiële ondersteuning door partijen en het maatschappelijk verantwoord investeren. De GR heeft daarom ook direct het vervangen van de verlichting door LED opgenomen in dit plan. In die zin wordt AAA een pilot om daarmee ervaring op te doen om uiteindelijk het gehele sportpark op den duur van deze energiezuinige vorm van verlichting te voorzien. Zelfs de noodweg die nodig was om de woonwagens van de nieuwe buren van de Atletiek op een veilige manier op de nieuwe standplaats te transporteren is blijven liggen om de aanvoer van zwaar materieel voor deze klus aan te voeren. Hiermee zijn de twee klussen gecombineerd zodat tijd en geld kon worden bespaard.

De gemeente en het bestuur van AAA hebben door de handen ineen te slaan een prachtig en praktisch plan uit kunnen werken om deze werkzaamheden mogelijk te maken. “Al onze voorbereidingen komen deze week bij elkaar en in de komende maanden zal de baan geheel worden gerenoveerd met een kunststof toplaag, toestellen die weer voldoen aan de eisen van de atletiekunie en met energiezuinige verlichting. Ook voor een zeer populair onderdeel van de Atletiek, de bootcamp, wordt nu een deel van de baan ingericht met verhogingen en toestellen. Door deze werkzaamheden kan de club er weer jaren tegenaan” Aldus Kees Okker, namens de gemeente de uitvoerder voor deze klus.

De baan zal tijdens het 75 jarig bestaan van de club in oktober dit jaar officieel worden geopend.

Meer informatie over het groot onderhoud, inschrijvingen, training en wedstrijden: www.aaa-atletiek.nl