ALBLASSERDAM – In Alblasserdam worden in de komende maanden diverse veranderingen doorgevoerd die betrekking hebben op afval. Zo wordt de oranje plasticcontainer (PMD) vanaf 1 april 2020 niet één, maar tweemaal per maand geleegd. En worden er vanaf mei in Alblasserdam bovengrondse textielcontainers geplaatst. Verder krijgen bewoners van de flats aan de Pieter de Hoochstraat en de Nicolaas Beetsstraat de beschikking over vijf papiercontainers.

100 kilo
“De maatregelen zijn bedoeld om het scheiden van afval een impuls te geven, zoals de gemeenteraad in november vorig jaar in een motie vroeg. Het doel is nog steeds om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar,” zo laat de gemeente Alblasserdam in een persbericht weten.

PMD
De gemeente licht toe: “Bij laagbouwhuishouden gaan we plastic, metaal en drankenkartons (PMD) twee keer per maand ophalen waar dit nu één keer per maand gebeurt. De bewoners om wie het gaat ontvangen hierover eind deze week een brief van HVC. De dagen waarop HVC vanaf 1 april langskomt om de minicontainers voor PMD te legen zijn ook terug te vinden op de afvalkalender en in de afvalapp van HVC. Bewoners van flats en appartementen (hoogbouw) kunnen hun PMD zoals gebruikelijk in de oranje verzamelcontainers kwijt.”

Samenwerking met Opnieuw & Co voor textiel
De gemeente vervolgt: “Voor de inzameling van textiel gaan we vanaf mei in zee met kringloopbedrijf Opnieuw & Co dat samenwerkt met HVC. Opnieuw & Co gaat nieuwe bovengrondse textielcontainers gebruiken die donkergroen zijn van kleur. Ondergrondse containers zijn vaak vochtig en mensen gooien er sneller afval in. Dit is slecht voor de kwaliteit van het textiel en verkleint de kansen op hergebruik. Opnieuw & Co leegt de bovengrondse containers handmatig. Zo kan eventuele vervuiling niet de hele partij verknoeien. Als kleding nog goed draagbaar is, gaat het naar een kringloopwinkel van Opnieuw & Co of het wordt verscheept naar Azië, Afrika of Oost Europa. Textiel dat niet meer draagbaar is, krijgt een tweede leven als isolatiemateriaal, poetsdoeken of er worden garens van gemaakt. De ondergrondse textielcontainers op het Wilgenplein en Scheldeplein bouwen we om naar glascontainers.”

Meer container voor oud papier bij flats
Bewoners van de flats aan de Pieter de Hoochstraat en de Nicolaas Beetsstraat krijgen de beschikking over papiercontainers. Het gaat om in totaal vijf containers die bij iedere uitgang/portiek worden neergezet. Bewoners kunnen dan doorlopend hun papier kwijt en hoeven het niet meer op een bepaalde dag bij aan te bieden. De bewoners ontvangen hierover nog een brief van HVC.

Ophaaldag
Voor iets meer dan de helft van de huishoudens in Alblasserdam verandert de ophaaldag van oud papier. Door de extra ophaalrondes voor PMD zou bij deze huishoudens het ophalen van PMD en oud papier op dezelfde dag vallen. De gemeente meldt hierover: “Dit kan verwarrend zijn en levert bovendien teveel containers langs de straat op. Bewoners krijgen hierover nog een brief van HVC.”

Het moet haalbaar zijn
De gemeente besluit: “De komende tijd gaan we inwoners stimuleren om afval te scheiden en een handje helpen met handige tips. We zetten hiervoor onze eigen media in en maken gebruik van de diensten van HVC. Wethouder Peter Verheij: “Door al deze maatregelen en inzet hopen we dat 100 kilo restafval per inwoner haalbaar wordt. Met de gemeenteraad is ons college van mening dat afval scheiden heel belangrijk is voor het milieu. Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn hierbij voor mij kernbegrippen. Als we er met elkaar de schouders onder zetten, moet het haalbaar zijn.”