REGIO – Ook in Papendrecht en Nieuw-Lekkerland zijn inmiddels personen positief getest op het coronavirus. In Papendrecht gaat het om een 30-jarige vrouw. De gemeente Papendrecht laat weten dat de vrouw in thuisquarantaine zit en dat het naar omstandigheden redelijk met haar gaat. In Nieuw-Lekkerland wordt gemeld dat twee personen besmet zijn met het virus. Daarnaast meldt het kindcentrum in Het Carillon aan het  Raadhuisplein in Nieuw-Lekkerland in een nieuwsbrief dat het centrum een bericht van een ouder heeft ontvangen dat er een peuter positief is getest op corona.

De GGD / Dienst Gezondheid en Jeugd, die het overzicht heeft over het aantal besmette personen per gemeente, meldt dat de peuter nog niet meegeteld is bij het aantal besmette personen in de gemeente Molenlanden, omdat het meisje buiten de regio zou wonen. Verder meldt de dienst dat vanaf heden niet meer de woonplaatsen van alle patiënten gemeld gaan worden. Ook de RIVM-kaart wordt volgens de dienst binnenkort niet meer bijgehouden.

Dinsdag maakte de GGD bekend dat er sinds de vorige bekendmaking weer zestien mensen positief getest zijn. Het betreft vier personen uit de Hoeksche Waard, vier uit Molenlanden, twee uit Zwijndrecht, drie uit Dordrecht, twee uit Alblasserdam en één uit Papendrecht. In heel Zuid-Holland Zuid zijn tot en met maandag 16 maart 2020 34 mensen positief getest op corona.

Peuter
Het Kindcentrum in Nieuw-Lekkerland schrijft in een nieuwsbrief dat het inmiddels gelukkig weer goed gaat met het kindje. De betreffende peuter is afgelopen donderdag voor het laatst op de peuterspeelgroep geweest. “De kans dat dat zij een ander kind heeft besmet, is gering. Uiteraard hebben we contact gehad met de GGD,” zo is te lezen in de nieuwsbrief. De kinderopvanglocatie in Nieuw-Lekkerland is en blijft momenteel alleen geopend voor kinderen met ouders met cruciale beroepen.

8 besmettingen in Molenlanden
In heel de gemeente Molenlanden, waar onder meer Nieuw-Lekkerland onder valt, zijn op dit moment acht mensen positief getest op corona / COVID-19, meldt burgemeester Theo Segers dinsdag. De burgemeester merkt daarbij op: “Daarbij de kanttekening dat er wellicht meer besmettingen zijn. De GGD test volgens protocol niet alle mensen met klachten. De patiënten wil ik bemoedigen en sterkte toewensen.”

Burgemeester Papendrecht
Burgemeester Aart-Jan Moerkerke  van Papendrecht heeft telefonisch contact gehad met de corona-patiënt in zijn gemeente: “Helaas hebben wij in Papendrecht sinds vandaag ook officieel een Corona patiënt. Naar omstandigheden gaat het redelijk met haar en kan zij in thuis isolatie uitzieken. Ze gaf aan dat ze aan de beterende hand is. Uiteraard wens ik haar veel sterkte toe in deze moeilijke situatie en hoop dat zij snel herstelt van dit verschrikkelijke virus.  Nogmaals wil ik benadrukken hoe belangrijk het is dat we met zijn allen de maatregelen in acht nemen. We kunnen alleen samen het virus indammen. Houd afstand van elkaar, schud geen handen meer, was je handen vaker dan normaal en minimaal 20 seconden, nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. Als gemeente staan we in nauw contact met de GGD en de Veiligheidsregio. Van moment tot moment blijven we kijken we wat er nodig is om verdere verspreiding te voorkomen. Laten we met zijn allen hopen dat hier snel een einde komt.”

Alblasserdam
Eerder vandaag maakte de gemeente Alblasserdam bekend dat er in het dorp twee inwoners positief zijn getest op COVID-19. Burgemeester Jaap Paans wenst hen en hun naasten beterschap en zal naar behoefte contact met hen onderhouden. De getroffenen zitten in thuisisolatie.

Geen goed beeld
De Dienst Gezondheid en Jeugd benadrukt dat het aantal besmettingen inmiddels geen goed beeld meer geeft van de werkelijkheid. “Omdat het aantal meldingen alleen gaat over het aantal positieve testen en niet iedereen meer getest wordt vanwege het nieuwe testbeleid, geeft dit geen goed beeld van het verloop van de verspreiding van het nieuwe coronavirus.”

Sinds deze week is er een aangepast testbeleid bij de GGD. De GGD meldt hierover het volgende:

Sinds de verspreiding van het coronavirus zijn veel zogenaamde ‘bemonsteringen’ gedaan. Dit zijn testen om te achterhalen of iemand besmet is met het coronavirus.

Het testbeleid in Nederland heeft steeds als doel gehad:

 • de kans op verspreiding zo klein mogelijk houden;
 • de mate van verspreiding zo veel mogelijk beperken;
 • de snelheid van verspreiding vertragen.

De ontwikkelingen in Nederland waren aanleiding om het testbeleid aan te passen.

In het aangepaste testbeleid worden alleen patiënten, die verdacht zijn voor COVID-19 en een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop, getest als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn:

 • personen van 70 jaar en ouder
 • personen met onderliggend lijden (conform de indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
 • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie (kunnen in principe in het ziekenhuis getest worden)

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een indicatie is om te testen. Niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te worden. Er hoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling. Bij een patiënt in een zorginstelling kan overlegd worden met de GGD.

Andere personen met of zonder luchtwegklachten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met wijdverbreide transmissie of contact hebben gehad met een patiënt met COVID-19. Bij het ontstaan van luchtwegklachten, met of zonder koorts, moeten zij direct thuisblijven en uitzieken totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn.

Het contactonderzoek van de GGD richt zich niet meer op de groep zonder verhoogde kans op ernstig beloop, in tegenstelling tot de vorige fase, maar zal zich vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten als hierboven aangegeven.

Het testbeleid krijgt als doel het in kaart brengen van het aantal kwetsbare personen dat besmet wordt met het Coronavirus én ernstige klachten krijgt. Dit om de zorgcapaciteit zo veel mogelijk op orde te houden. Als deze groep zo vroeg mogelijk in beeld is, kan het gebruik van de IC mogelijk verminderen. Het contactonderzoek bij deze groep is erop gericht om met name andere kwetsbare personen op te sporen (onder andere bridgeclubs en ouderenkoren).

Daarnaast moet dit testbeleid als onderdeel worden gezien van een breder testbeleid:

 • De peilstations huisartsen testen iedereen die zich bij hen meldt met griep- en/of luchtwegklachten;
 • De ziekenhuizen testen iedereen met een longontsteking;
 • In fase 1 (van drie) testen de ziekenhuizen hun medewerkers.

Boodschap aangepast testbeleid:

 1. vanwege het verminderen van het aandeel van Italië als risicogebied en het opkomen van meer en diffuse risicogebieden is het niet zinvol om uitsluitend mensen uit het risicogebied Italië te testen, maar niet mogelijk om iedereen te testen die ergens in het buitenland is geweest;
 2. het aangescherpte testbeleid is met name bedoeld om besmettingen onder de meest kwetsbare personen op te sporen en zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Daarmee verminderen we de druk op de ziekenhuis- en IC-capaciteit;
 3. de GGD blijft globaal brononderzoek en gericht contactonderzoek doen van de besmette personen uit de kwetsbare groepen, omdat in hun contacten ook relatief vaak andere kwetsbare personen zitten;
 4. door middel van testen van patiënten en personeel in ziekenhuizen en testen door de peilstations huisartsen van alle patiënten met griep- of luchtwegklachten houden we beeld op de verspreiding in Nederland, kunnen we de nu ingezette maatregelen evalueren en eventuele nieuwe maatregelen voorbereiden, als de evaluatie daartoe aanleiding geeft.
 5. voor een individuele persoon met griepachtige klachten is het niet van belang om te weten om welk virus het gaat, omdat dit niets uitmaakt voor verloop, besmettelijkheid, behandeling en ernst van de klachten. Voor iedereen geldt hetzelfde dringende advies: blijf thuis, vermijd zoveel mogelijk contacten en ga pas weer contacten aan als u één dag klachtenvrij bent.

Foto: illustratie RIVM.