ALBLASSERDAM – Derdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn gestart met een onderzoek naar de reconstructie van de primaire waterkering in Alblasserdam. Er wordt verwacht dat de huidige dijk niet veilig genoeg meer is en dat de huidige dijk òf verhoogd en verstevigd moet worden of dat er een nieuwe dijk rondom Alblasserdam aangelegd moet worden. Wethouder Arjan Kraijo was aanwezig bij de start van de studieopdracht. Hij vertelt: “Deze studenten gaan verder rekenen en tekenen aan de alternatieven voor een eventueel ander tracé voor de dijk.”

Wat als de dijk wordt afgekeurd?
Kraijo vervolgt: “Stel dat de dijk afgekeurd wordt – en die kans is aanwezig – wat gaan we dan doen? Ga je dan op het huidige tracé verhogen? In dat geval krijg je echt heel veel problemen met de bebouwing, met bewoning en met de (on)bereikbaarheid. Dan hebben we tijdelijk maar één ontsluiting: de Oude Torenbrug. De vraag aan de studenten is: kun je het zo ontwerpen dat je èn de 2 ontsluitingen van het dorp behoudt en kun je de dijk wellicht omleggen? Bijvoorbeeld over het haventerrein.”

Meekoppelkansen
Een dijk om het dorp heen, zou onder andere de voorstanders van de heropening van de schutsluis in de Dam, goed uitkomen. Arie den Boer uit Alblasserdam bepleit al jaren de heropening van de sluis. Den Boer: “Als er een nieuwe primaire waterkering aan wordt gelegd, zijn er meekoppelkansen voor de sluis.” Ook wethouder Kraijo is hiervan op de hoogte en legt uit: “Als je de dijk eromheen legt en je vloeddeuren in een deel van de dijk maakt, dan kun je de schutsluis vrij eenvoudig en goedkoop renoveren, omdat deze dan niet meer hoeft te voldoen aan veel veiligheidsmarges.”

Dijk wordt afgekeurd
Alblasserdammer Freek de Gier, die zich ook inzet voor de heropening van de sluis, vertelt: “Een nieuwe waterkering is een mooie extra kans voor de sluis. Dit jaar wordt de dijk gekeurd. Iedereen verwacht dat de dijk daar niet goed uitkomt. Des te meer noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. Die druk ligt straks ook bij Rijkswaterstaat en de gemeente.”

Eindpresentatie
Eind juni houden de studenten hun eindpresentatie. Het gaat om een groep ‘gemengde’ studenten afkomstig van de opleidingen, Ruimtelijke ordening en planologie, Civiele techniek, Logistiekmanagement en de opleiding bouwkunde. Vanuit verschillende groepen wordt er op verschillende manieren naar het plan gekeken.

Toekomstmuziek
Wethouder Kraijo besluit: “Het is leuk om studenten echte opdrachten mee te geven, al is dit nog allemaal wel verre toekomstmuziek. Het waterschap meet tussen nu en 2023 de dijk en pas dan gaat datgene dat nu bekeken wordt een rol spelen.”