ALBLASSERDAM – Buurtbewoners langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam hebben deze week hun zorgen geuit over puin dat sinds een maand op het braakliggende Merconterrein wordt gestort. Tijdens een bewonersavond over het project werd het onderwerp opnieuw met de buurt besproken. “We hebben hier als buurtbewoners last van. Er ligt metershoog afval en puin. Niemand weet van wie het is en wat er precies in zit,” stelde een buurtbewoonster.

Projectontwikkelaar Jaco Poldervaart van het bedrijf Whoonapart, wilde de naam van de nieuwe eigenaar van het terrein niet geven. “Die partij moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik adviseer om contact op te nemen met de gemeente. Die kunt u waarschijnlijk verder helpen.”

Circulair bouwen
Uit de kadastergegevens blijkt dat het Merconterrein (het rechterdeel van het gebied) afgelopen jaar is opgekocht door Van Ettekoven Holding van de SVE Group. Deze SVE Group is ook eigenaar van het Nedstaalterrein in Alblasserdam. Dirk Simons, directeur ontwikkeling en realisatie bij de SVE Group geeft desgevraagd direct toelichting: “We zijn volop aan het slopen op het Nedstaalterrein. Ondanks dat het een groot terrein is, hadden we toch nog ruimtetekort. Omdat wij bezig zijn met circulair bouwen, willen wij zoveel mogelijk hergebruiken. Dat betekent dat het puin dat nu gestort is, weer in een ander project gebruikt worden als een middel voor beton.”

Betoncentrale
Dat de SVE Group voor het Merconterrein heeft gekozen als op –en overslag, heeft te maken met de ligging en de faciliteiten op het terrein. Simons vertelt:  “Bij Mercon is er een kadefaciliteit. Die kunnen we gebruiken. Het puin wordt daar vandaan per schip verder vervoerd. De verwachting is dat het puin naar een betoncentrale gaat, waar het weer een nieuw leven krijgt. Ik verwacht dat begin maart het grootste deel alweer weg is bij Mercon.”

Schoon puin
Eventuele zorgen over zware metalen of andere schadelijke stoffen, is wat Simons betreft niet nodig. “Het is echt schoon puin. Alles bij Nedstaal wordt gecertificeerd gesloopt. De sloop wordt uitgevoerd door Lek – Sloopwerken BV. G.M. Damsteegt uit Oud-Alblas zorgt voor het transport. Beide partijen zijn gecertificeerd. Alle onderlinge stukken zoals verklaringen en rapporten zijn er gewoon,” aldus Simons.

Begin volgende week volgt een uitgebreider verslag van de bewonersavond over het Merconterrein in Alblasserdam.