ALBLASSERDAM – Hink Bultema uit Alblasserdam is tijdens de algemene ledenvergadering van Atletiekvereniging AAA uit Alblasserdam in het zonnetje gezet. Dit gebeurde vanwege het feit dat Hink Bultema vijftig jaar lid is bij de atletiekvereniging. Hink behoort daarbij tot de leden van het allereerste uur. In die 50 jaar heeft hij verschillende functies bekleed en heeft hij de club op de hoogste toppen maar ook in diepe dalen meegemaakt.

Hink is nog steeds een met regelmaat gezien lid. In zijn dankwoord vertelde hij vol passie over lang vervlogen tijden. Het clubhuis was toen nog zijn ouderlijk huis en de leden van AAA genoten nationale bekendheid bij wedstrijden door het hele land waar ze strijk-en-zet met de prijzen naar het Damdorp terugkeerden.

Hink kreeg door de voorzitter van de ook jubilerende club (dit jaar bestaat de atletiekvereniging 75 jaar) het eremetaal van de KNAU voor bewezen diensten en trouw lidmaatschap opgespeld.

Later dit jaar zal Hink een fototentoonstelling verzorgen over de jubilerende club. Vanaf de oprichting vanuit de voetbal tot de verzelfstandiging tot het 75-ste jaar waar een grote verbouwing van het complex op de agenda staat.

Niet voor niets heeft Hink zitting genomen in de feestcommissie die dit feestjaar extra feestelijk zal omlijsten.