ALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo heeft maandagmiddag 13 januari 2020 in Utrecht namens Alblasserdam het Schone Lucht Akkoord getekend. Doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te boeken ten opzichte van 2016. In totaal tekenden negen provincies en 36 gemeenten het akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen).

Langer en met meer kwaliteit leven
Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Extra motivatie voor Alblasserdam
Voor Alblasserdam vormt dit akkoord een extra motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg. In 2017 is Alblasserdam gestart met de uitvoering van een lokaal actieprogramma om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor gezonde lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie. Steun van de provincie Zuid-Holland maakt het mogelijk om ook in een kleine gemeente als Alblasserdam een grootstedelijk probleem als luchtkwaliteit aan te pakken.

Wethouder blij met landelijke afspraken
Nieuwe vormen van samenwerking zoeken met tal van partners en inwoners bij het probleem betrekken. Het zijn twee belangrijke elementen van het actieprogramma luchtkwaliteit. Verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo is blij met de nieuwe landelijke afspraken waaraan zo veel partijen zich verbinden. ,,Alblasserdam ligt op een kwetsbaar kruispunt van scheepvaart, industrie en een snelweg met daarin een tunnel. Reden genoeg om van schone lucht een prioriteit te maken. We gaan bijvoorbeeld kijken of we met nieuwe technieken de lucht die uit de tunnel komt eerst kunnen zuiveren, zodat de lucht die onze inwoners inademen schoner wordt. Dat kunnen we echt niet alleen.”

Inwoners bewust maken van luchtkwaliteit
Om inwoners bewust te maken van hun eigen bijdrage aan luchtkwaliteit zijn er regelmatig campagnes die oproepen om met beleid hout te stoken en te barbecueën. En wie een rijbewijs komt afhalen, krijgt een folder mee met tips om bewust de auto te gebruiken. Ongeveer honderd inwoners doen mee aan het project BinnensteBuitenMeten. Zij kregen een luchtkwaliteitsmeter in huis. Daarmee kunnen ze de luchtkwaliteit in huis in de gaten houden en zien hoe hun gedrag de luchtkwaliteit beïnvloedt. Sommigen van hen hebben ook een buitenluchtmeter.

Roetfiltertest voor dieselauto’s
Het Schone Lucht Akkoord bouwt verder op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen. Zo komt er extra geld en kennis om de milieuregels te handhaven. Een concreet voorbeeld is de roetfiltertest, die per 2021 onderdeel is van de APK voor dieselauto’s.

Schonere bouwmachines en emissie-eisen voor de industrie
Een andere maatregel is gericht op het schoner maken van mobiele bouwmachines, zoals aggregaten die vaak verouderd zijn en op diesel draaien. Opdrachtgever voor bouwprojecten (vaak overheden) gaan vanaf nu eisen stellen zodat bouwers schonere of elektrische mobiele machines gaan gebruiken. Daarnaast stopt de subsidie op pelletkachels omdat zij een bron van fijnstof zijn. Ook komt er een onderzoek naar het aanscherpen van emissie-eisen voor kleinere biomassa installaties en stopt de subsidie op kleine biomassaketels.

Gezondheidswinst
Gemeente Alblasserdam: “De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.”