ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans heeft woensdagavond 8 januari 2020, in zijn nieuwjaarstoespraak in Landvast, opgeroepen om met elkaar in gesprek te blijven. “Leer, verbindt en verwonder. Maar blijf vooral benaderbaar!” Paans illustreerde zijn oproep met een voorval dat rond de intocht van sinterklaas plaatsvond. “Ik ontving een brief waarin een inwoner mij voor alles en nog wat uitmaakte. Ongezouten, lomp en ongepast. Waarom? Mijn keuze om één van de Zwarte Pieten tijdens de Sinterklaasviering in het amfitheater toe te zingen als Lieve Piet. Ik had daarmee mijn persoonlijke opvatting aan hem opgedrongen. Hij “walgde” van mij.”

De volledige nieuwjaarstoespraak van Paans is hieronder te lezen.

Beste mensen welkom!
Het nieuwe jaar is aangebroken, de jaarwisseling is gevierd en we schudden elkaar alweer 8 dagen handen in verbinding. Wat we kunnen leren van 2019 bespreken we ongetwijfeld nog komende periode. Mijn wens is dat we voor elkaar en voor anderen benaderbaar blijven.

Het motto van vanavond en dit jaar: een Lerend, Verbindend en Benaderbaar 2020!

>>

Vorig jaar sprak ik met u over: Alblasserdam in beweging. Ik wenste u en Alblasserdam veel stappen voorwaarts toe. Benieuwd wie de meeste stappen heeft gezet…..

>>

Op Nieuwjaarsdag sprak ik de Nieuwjaarstoespraak uit op Klokradio. In mijn jaaroverzicht 2019 blikte ik terug op de afgelopen 12 maanden. Wilt u weten waar dat over ging? Luister dan naar Klokradio. Of lees mijn jaaroverzicht 2019 vandaag in De Klaroen. Ik zal de tekst nu niet herhalen.

Wel herhaal ik mijn waardering voor onze volksvertegenwoordigers. Ik eer hen voor het werk dat zij in deze raadsperiode hebben verricht. Daarbij viel iets bijzonders op. Meer dan voorheen eigenden de raadsleden zich een thema of een vraagstuk toe waar zij aandacht voor vroegen.

>>

Ik noem ze in willekeurige volgorde en zonder anderen tekort te willen doen:

Margreet de Deugd-Bos met haar actie voor behoud en nieuwe invulling van de supermarkt voor de wijken Blokweer en Souburgh.

Jako Sterrenburg en Jan Mark ten Hove met hun aandacht voor de probleemsituaties van kinderen in complexe echtscheidingen.

Marko Stout, met zijn door Haci Erdogan, Herman Verweij, Teus Stam, Jaco Brand en Arco Strop mede ondertekende initiatief voor sociale woningbouw én centrum parkeren op het Wipmolenterrein.

>>

Harrold van Vliet met zijn vasthoudende pleidooien voor extra ophaalrondes van de oranje plastic afvalcontainers en de fietslus bij het viaduct over de A15 waarvoor hij samen met Marko Stout blijft pleiten.

René Zonnebeld met zijn initiatief om extra aandacht te besteden aan het voorkomen van kindermishandeling.

>>Corné van Werkhoven met zijn vasthoudende pleidooien voor een doorbraak in het aanpakken van vuurwerkoverlast en inzet op een positieve vuurwerkcampagne.

Wim van Krimpen met zijn zorgvuldig voorbereidde initiatief om te komen tot een brede maatschappelijke discussie over en het maken van beleid, zodat LHBTI-ers zich veilig voelen in onze samenleving.

>>

Ik vraag uw applaus voor hun inzet.

Mensen die zich inzetten voor de publieke zaak. Voor ons. Zoals dat ook geldt voor de andere raads- en commissieleden en de wethouders in het dorp. Soms lijkt het of zij betaald worden om verguisd te worden. Hoewel dit te veel eer is voor de hardste schreeuwers. Maar ook zij verdienen een luisterend oor.

Leren, verbinden en benaderbaar blijven. Het doel van ons gemeentebestuur in 2020.

>>

Het is goed om ook stil te staan bij successen, aandacht te vragen voor argumenten ook als ze tegenover je eigen argumenten staan. Op zoek naar dialoog, Samen maken we de samenleving. Samen delen we in verdriet én in vreugde.

Juist nu!

>>

In het jaar waarin we vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd werden. Emotioneel was onze laatste dodenherdenking op 4 mei. Levenslessen uit de mond van onze jongeren. Twaalfjarigen, die zo treffend vertelden over de offers die zijn gebracht voor Alblasserdam. Om stil van te worden……

Lerend, verbindend, benaderbaar zijn in 2020

Juist nu!

>>

Ik sta hierbij stil, want het lijkt of tegenwoordig alleen maar tegenstellingen bestaan en uiterste meningen. In het publieke debat. Op social media, op TV, kijk bijvoorbeeld naar het boerenprotest over stikstofregels of de vreugdevuurliefhebbers versus de gemeente Den Haag.

>>

Ook binnen onze gemeentegrenzen zien we tegenstellingen. Traditioneel ingestelde jongeren versus jongeren die volgens een ongeschreven norm ‘anders’ zijn. Vuurwerkliefhebbers en vuurwerkhaters. Handhavers versus gedogers. ‘Moet toch kunnen’ versus de letter van de wet. Iedereen claimt het eigen gelijk. Het toenemend wij-zij denken is een bedreiging voor onze samenleving.

>>

Zolang we blijven denken en redeneren vanuit onze eigen positie is er geen ruimte voor dialoog. En zonder dialoog is er ook geen ruimte voor wederzijds respect, samenwerking of vooruitgang. Zonder dialoog staan we stil. Het is juist onze kracht om te kunnen gaan met verschillen. In Alblasserdam hebben we bewezen dat we dit kunnen. We zijn een dorp met karakter, onderscheidend op vele fronten. Laten we met elkaar in gesprek blijven en het karakter van het dorp verstevigen. Wat nodig is, is dat we willen leren, verbinding blijven zoeken én benaderbaar en aanspreekbaar blijven.

>>

En het kan!

Zo ontving ik rond Sinterklaas een  brief, waarin een inwoner mij voor alles en nog wat uitmaakte. Waarom? Mijn keuze om één van de Zwarte Pieten tijdens de Sinterklaasviering in het amfitheater toe te zingen als Lieve Piet. Ik had daarmee mijn persoonlijke opvatting aan hem opgedrongen. Hij “walgde” van mij. In mijn antwoord confronteerde ik hem met zijn gedrag en zei dat ik het betreurde dat hij me niet eerst had gevraagd hoe ik erover dacht. Ik koester namelijk ook de traditionele liedjes. Het hoort bij ons verleden en bij onze cultuuruitingen.

>>

Ook gaf ik aan dat het niet aan mij is om positie in te nemen. Maar vooral te luisteren en mensen te verzamelen in het maatschappelijk midden waarmee we aan vooruitgang en dialoog kunnen werken. Door te leren, te verbinden en benaderbaar te zijn. Ook in kwesties waarin we met de tijdsgeest moeten meebewegen.

Om een lang verhaal kort te houden: ik kreeg een brief terug met excuses en waardering voor mijn antwoord. Daarom lieve mensen, blijf met elkaar in gesprek!  Leer, verbindt en verwonder. Maar blijf vooral benaderbaar!

>>

In Alblasserdam is plek voor de dialoog, waar we met open mind in gaan, zonder veroordeeld te worden over onze opvatting. Maar waar wel begrip is voor andere standpunten. Zoals we laatst met maatschappelijke partners, college- en raadsleden spraken over de plaats van LHBTI-ers in onze gemeenschap. Hoe zorgen we met elkaar voor een Alblasserdam waar iedereen veilig zichzelf kan zijn?

Ook over de jaarwisseling en de aanpak van vuurwerkoverlast zijn we in gesprek  met voor- en tegenstanders. Het resultaat: een positieve campagne met een aantal maatregelen die bijdragen aan bewustwording, ambassadeurschap en gedragsverandering.

>>

Dames en heren,

2020 is het jaar waarin wij: gemeente, bibliotheek, politie en leerwerkbedrijf Smile gaan samenwonen. Het stimuleren en faciliteren van de dialoog is een van de speerpunten van de partners die samenwerken in het Huis voor de samenleving. Ik benadruk het woordje wij. Want het Huis is van ons allemaal, ook van u. En hoe we dit met elkaar gaan invullen symboliseert onze kracht, ons karakter. Samen werken wij aan ons gezamenlijke motto:

Lerend, Verbindend en Benaderbaar! We beginnen nu!

>>

Genoeg gepraat, voordat we proosten is het tijd om wat te laten zien!