ALBLASSERDAM – Het Ondernemersfonds Alblasserdam blijft bestaan. Vanuit het fonds worden projecten met gezamenlijk ondernemersgeld betaald, voor een beter ondernemersklimaat in Alblasserdam. Na een succesvolle pilot van vier jaar, heeft de gemeenteraad unaniem besloten het Ondernemersfonds te continueren. Wethouder Peter Verheij van de gemeente en de bestuursleden Paul Mallee, Dick Bovekerk, Edwin Struis en Henry de Haan van de stichting Ondernemersfonds Alblasserdam hebben op dinsdag 17 december 2019 in Landvast het hernieuwde convenant ondertekend.

Het Ondernemersfonds is opgericht in 2016 en bedoeld om de collectieve initiatieven van ondernemers te financieren. Het geld in de pot van het fonds is afkomstig van de onroerendezaakbelasting die ondernemers betalen. Het fonds werd gevoed door een opslag op de OZB-belasting van dertig euro per ton op niet-woningen per 1 januari 2016. “De slagkracht van ondernemers wordt met eigen geld vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder met de ‘pet’ rond te hoeven gaan of aan te kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert het fonds actief de samenwerking tussen de verschillende ondernemers, organisaties en betrokken sectoren in Alblasserdam,” aldus de gemeente Alblasserdam in een persbericht.

Er zijn in de afgelopen jaren diverse voorzieningen tot stand gekomen zoals onder meer de camerabewaking op de bedrijventerreinen en aankleding van de winkelgebieden. De Techniekroute voor basisschoolkinderen uit groep 8 wordt ondersteund, waardoor de leerlingen vroegtijdig enthousiast gemaakt worden voor een vak in de techniek. Diverse technische bedrijven in Alblasserdam participeren in dit project. Op een aantal plekken in de gemeente zijn AED-buitenkasten met fondsgeld opgehangen, waarbij het fondsbestuur een actieve rol heeft gespeeld.

“Voor een klein en bescheiden fonds heeft het Ondernemersfonds Alblasserdam veel dynamiek weten aan te boren en dragen de bestedingen bij aan het ondernemersklimaat en de economische ontwikkeling in de gemeente,” aldus de gemeente Alblasserdam.

Op onderstaande foto staan van links naar rechts : Henry de Haan, Dick Bovekerk, wethouder Peter Verheij, Esther Hartman, Nicolette van Esdonk, Edwin Struis, Marianne Vogelenzang en Paul Mallee.