ALBLASSERDAM – De kerkenraad heeft, in samenspraak met haar adviseurs van de Classis Dordrecht, besloten de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Alblasserdam op te heffen. In de praktijk zal de opheffing gefaseerd verlopen. De zondagse diensten, die nu wekelijks nog worden gehouden in de kerk aan de Waalsmondelaan in Alblasserdam, worden beëindigd per 7 juni 2020. De kerk wordt (voorlopig) niet gekocht. Er wordt eerst geprobeerd om vanuit het gebouw dienstbaar te zijn aan mensen in de buurt of mensen die hulp of bijstand nodig hebben.

Pioniersteam in oprichting
De kerkenraad houdt zich niet alleen bezig met opheffing, maar heeft de wens om een nalatenschap in Alblasserdam achter te laten. Gertjan Zwart laat namens de kerkenraad van de CGK weten: “De gemeente is meer dan vijftig jaar als Christelijke Gereformeerde Kerk actief geweest in en rondom dit praktische gebouwtje en hoopt dat er wellicht nog andere mogelijkheden zijn voor gebruik van gebouw en omliggend terrein. In concrete termen denkt men aan realisatie van een centrum, met vormen van aandacht voor buurtgenoten en anderen die iets nodig hebben, gemotiveerd vanuit het christelijk geloof. Een pioniersteam is in oprichting, om aan dit streven vorm te geven.”

Voorlopig niet in de verkoop
Zwart benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er een nieuwe kerk wordt opgericht. “Maar dat de kerken van Alblasserdam hier een plek hebben om verbinding te maken met mensen die ten enenmale zelf niet naar de kerk gaan of niet geloven. In de maand april moet duidelijk zijn geworden in hoeverre dit doel realiseerbaar is. Eerdere berichten, gebaseerd op geruchten of interne verslagen, gaven de  indruk dat het kerkgebouw te koop zal komen, dit zal echter voorlopig nog niet het geval zijn. De hoop is dat er nog jaren van kerkelijke en maatschappelijke activiteit op deze plek zal plaatsvinden,” aldus Zwart.

Vijftig leden
De Christelijke Gereformeerde Kerk werd in de afgelopen jaren qua ledenaantal steeds kleiner, waardoor veel gemeentewerk op steeds minder schouders terecht kwam. Daarom werd onlangs besloten om tegelijk met het aftreden van de ouderlingen in juni 2020, de kerkdiensten te stoppen. De CGK heeft op dit moment nog zo’n vijftig leden. Zij zullen na juni aansluiting zoeken bij een gemeente naar eigen keuze.

“De zakelijke en eventueel ook nog pastorale of diaconale aspecten die aan opheffing kleven, worden na juni 2020 afgehecht,” besluit Zwart.