ALBLASSERDAM – Het bedrijf Goodman uit Australië wil op korte termijn een distributiecentrum van 66.000 vierkante meter groot bouwen op industrieterrein Nieuwland Parc in Alblasserdam. Afgelopen maand werden de plannen gepresenteerd op het terrein van containerterminal BCTN. De vergunningaanvragen voor de bouw worden inmiddels voorbereid. Volgens het bedrijf levert de komst van zo’n groot distributiecentrum honderden banen op. Tijdens de presentatie werden er ook zorgen en kritiek geuit, want hoe gaat dat straks met nóg meer verkeer op de wegen rondom het industrieterrein in Alblasserdam?

Het bedrijf Goodman wil het distributiecentrum (DC) gaan bouwen, maar is nog wel op zoek naar bedrijven die zich in het DC willen vestigen. Containerterminal BCTN in Alblasserdam is blij met de komst van Goodman. Het levert hen extra werk op. BCTN-directeur Joop Mijland vertelde dat, mede door de komst van Goodman, is besloten om een tweede overslagkraan neer te zetten op de terminal in het Damdorp.

Impuls
Wethouder Peter Verheij is blij met de plannen van Goodman. “Deze ontwikkeling geeft een impuls aan het economische vestigingsklimaat
van Alblasserdam en aan de werkgelegenheid voor de regio. Bovendien is het stimuleren van vervoer over water goed voor minder verkeersbewegingen op de weg en minder CO2-uitstoot.”

Principe-aanvraag
Op 3 september 2019 heeft het college van B&W van Alblasserdam positief besloten op een principe-aanvraag de bouw van een logistiek pand aan de Hoogendijk in Alblasserdam. In de huidige situatie is de locatie nagenoeg onbebouwd, op enkele containers na. De ontwikkeling van het 66.000 vierkante meter grote pand is onder te verdelen in zes verschillende units . De units kunnen los van elkaar worden verhuurd.

Havenbedrijf
De grond waar Goodman het DC wil gaan bouwen, is van het Havenbedrijf Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam heeft in het verleden 15,5 ha terrein gekocht in Alblasserdam voor de ontwikkeling van het Container Transferium én voor de vestiging van logistieke bedrijven op het terrein naast de containerterminal. Het Container Transferium is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Alblasserdam, Ministerie van I&W, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Regio Drechtsteden en BCTN als exploitant van de terminal. Sinds de opening in 2015 biedt BCTN Alblasserdam voor klanten in de regio containervervoer per binnenvaart van en naar Rotterdam.

Kritiek
Tijdens de presentatie van de plannen klonk ook kritiek. Ondernemer Willem Schulpen vroeg zich onder meer af hoe het zal gaan met de verkeersafwikkeling, omdat het nu dagelijks al filerijden is op het industrieterrein. Daarnaast maakte hij zich zorgen om de snelheid waarmee over de Hoogendijk en het industrieterrein wordt gereden.

Verkeer
Wethouder Verheij zei dat er vanuit de gemeente zeker aandacht zal zijn voor de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid. Verheij vertelde verder dat bij de plannen van BCTN bij lange na nog niet de maximale capaciteit is bereikt waar bij de besluitvorming in 2010 mee is gerekend en waar de infrastructuur op is berekend. “Dat laat onverlet dat er aandachtspunten met betrekking tot de bereikbaarheid zijn en die zullen we met de ondernemers uit het gebied en de overheden bespreken en bewaken.”

Opening
Wanneer het distributiecentrum precies in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van hoe snel de vergunningaanvraag gaat. De verwachting is dat het centrum er rond 2021 staat.