ALBLASSERDAM – SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen uit Alblasserdam treedt af. Dat meldt de SGP zaterdag 9 november 2019 in een persbericht. De partij schrijft: “In de afgelopen periode is opnieuw het gebruik van wachtgeld door de SGP-partijvoorzitter ter discussie gesteld. Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten. Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

Verder meldt de SGP: “De gebeurtenissen trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen. ”

Vice-voorzitter G.W.S Mulder: “Het partijbestuur heeft kennis genomen van dit besluit. Gezien de ontstane situatie is dit, hoe pijnlijk ook, verstandig. Het hoofdbestuur wil tegelijk haar waardering uitspreken voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.”

Maarten van Leeuwen zal Zevenbergen vervangen en optreden als interim-voorzitter. Hij was al voorzitter in de periode van 2011 tot 2018 en kent de partij goed. G.W.S Mulder: “Wij spreken de verwachting uit dat onder zijn leiding binnen de partij rust en vertrouwen zullen weerkeren.”

Het hoofdbestuur hoopt dat de partij weer in rustig vaarwater komt en zich kan richten op haar kerntaak: politiek bedrijven bij een open Bijbel. Het hoofdbestuur realiseert zich dat het hierin ook zelf knelpunten moet oplossen. Daarom bezint het zich op een nieuwe benoemingsprocedure van het hele hoofdbestuur en dus ook van de partijvoorzitter.

Peter Zevenbergen was jarenlang wethouder in Alblasserdam. Na zijn vertrek als wethouder maakte hij gebruik van de wachtgeldregeling. Deze regeling loopt tot 2021. Juridisch gezien deed Zevenbergen niets verkeerd. Critici vinden echter dat de regeling niet wordt gebruikt, waarvoor deze ooit is ingesteld. Namelijk als overbrugging naar een nieuwe baan.