ALBLASSERDAM – Vier studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in de afgelopen tien weken onderzoek gedaan naar de legitimiteit van een heropening van de sluis op de Dam in Alblasserdam. Deze week presenteerde het viertal hun advies aan de stichting. Twee hoofdthema’s kwamen daarbij naar voren: maak van de stichting een vereniging en wordt zichtbaarder in het dorp. Verder wordt de suggestie gedaan om aansluiting te zoeken bij de watersportverenigingen in het dorp.

21 jaar dicht
De schutsluis in Alblasserdam werd in 1998 gesloten en dichtgegooid. Sinds enkele jaren is er in het Damdorp een lobby om de sluis weer te heropenen. Inmiddels ligt er een plan om de waterkering te verplaatsen tot aan het begin van de haven. Vloeddeuren zouden het dorp dan moeten beschermen tegen hoge waterstanden. Daarmee zou de aanschaf van een sluis een stuk goedkoper worden.

Legitimiteit
Eerder werd al gekeken naar de technische kant. De studenten die er ditmaal naar hebben gekeken, hebben zich geconcentreerd op de legitimiteit. De studenten Peter, Annah, Sandy, Jae onderzochten welke mogelijkheden de stichting Schutsluis Alblasserdam heeft om de legitimiteit en het draagvlak te vergroten. “Ons advies is dat de stichting moet zorgen dat informatie over de sluis makkelijker te vinden is, zodat mensen een beter idee hebben van wat het idee is. Nu wordt nog vaak gedacht dat het vooral erg duur is en dat alleen rijke mensen met bootjes er iets aan hebben. Maar er hebben veel meer mensen profijt van,” vertellen de studenten.

Twee punten
“Verder hebben we twee concrete punten voor de stichting. Het ene punt is dat wij aanbevelen om van de stichting een vereniging te maken. Daarmee krijg je leden, zijn er verplichte ledenvergaderingen en kunnen er meer mensen worden betrokken bij het project. Het tweede punt is dat men met de stichting meer zichtbaar moet worden. Onder meer via sociale media en via een eigen website. Ook met het voeren van meer gesprekken ontstaat waarschijnlijk meer draagvlak. En als mensen in het dorp het willen, is er ook vanuit de politiek interesse.”

Petitie
De studenten besluiten: “Als laatste onderdeel hebben we geadviseerd om een petitie te starten. Daarin wordt meetbaar hoe gewenst de sluis is. In dit onderzoek hebben we het draagvlak in het dorp nog niet onderzocht. Ons plan is geen garantie voor succes, maar bedoeld om in ieder geval te zorgen voor bewustwording. Daarna kunnen mensen op een gegronde manier hun mening geven over de sluis.”

Verleg de waterkering
Arie den Boer uit Alblasserdam, voorzag de studenten tijdens hun minor ‘service learning’ van input. “De studenten hebben achtergrondonderzoek gedaan, gebaseerd op literatuur. Het onderwerp speelt al langer in Alblasserdam, maar de politiek is niet zo snel. Mijn mening is dat als je toch de Dam, die een primaire waterkering is, telkens moet verhogen, je die kering beter kunt verleggen. Dan hoef je volgende keer daar niet weer te gaan verhogen.”