ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam bereidt een programma voor dat ervoor moet zorgen dat er in het dorp minder mensen scheiden en dat als mensen toch besluiten te scheiden, zij goed worden begeleid. Ouders en kinderen krijgen hierbij hun eigen specifieke aandacht. Dat meldt wethouder Dorien Zandvliet in een memo aan de gemeenteraad. “Uit overleggen met de professionals van ons eigen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kwam naar voren dat het probleem van (v)echtscheidingen hoog in de top tien staat van problematieken die het CJG Alblasserdam in ons dorp ziet.”

Cijfers
Wethouder Zandvliet schrijft aan de raad: “ ‘Scheiden doet lijden’ is een bekend gezegde en helaas soms maar al te waar. Scheidingsproblematiek is een rode draad in het werk binnen ons Centrum voor Jeugd en Gezin. Het aantal officiële huwelijksontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2018 opnieuw gedaald. In 2018 zijn er landelijk 16.748 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2017 ging het om 18.178 echtscheidingen. In 2018 waren 30.267 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders. In 2017 ging het om bijna 33.000 kinderen. Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft stijgen. In 2018 zijn 19.830 partnerschappen gesloten en 2.432 beëindigd. In 2017 waren het respectievelijk 17.866 en 2.252 partnerschappen.”

Een echtscheidingsprogramma
Verder meldt Zandvliet: “Uit overleggen met de professionals van ons eigen CJG kwam naar voren dat het probleem van (v)echtscheidingen hoog in de top tien staat van problematieken die het CJG Alblasserdam in ons dorp ziet. Mede hierdoor zijn we in Alblasserdam ons aan het beraden op een echtscheidingsprogramma. Dit programma is nog in ontwikkeling, maar we willen de eerste resultaten graag met u delen. De voorlopige werknaam van het programma is De kinderen scheiden mee. Het programma gaat een fases kennen. Deze fases worden hieronder toegelicht.”

Fase 1.
De eerste maanden na de geboorte, zeker van de eerste, verandert er veel in het leven van vader en moeder. Dat levert soms spanningen op die zelfs wel tot depressies kunnen leiden. We creëren een aanbod om in deze fase de ouders te ondersteunen bij het investeren in de relatie. Juist vanuit de gedachte dat problemen zo vroeg mogelijk moeten worden erkend en daar door evt. voorkomen kunnen worden.

Fase 2.
We introduceren een relatie APK. Stellen die beginnende twijfels hebben over of ze op de goede weg zijn krijgen een coach toegewezen die hen zal helpen de twijfels weg te nemen en de relatie nieuw leven in te blazen. Hiertoe starten we een intensief communicatietraject, maar ook gaan we outreachend op zoek naar potentiele ouderstellen. Dit gaan we proberen via de plekken waar veel ouders komen zoals de scholen, de kinderopvangorganisaties en de kerken.

Fase 3.
Mocht het toch spannend worden in de relatie dan bieden wij een ervaren mediator aan om een laatste poging te doen om de echtscheiding te voorkomen.

Fase 4.
Als er toch besloten wordt om te gaan scheiden bieden wij een gezinsprogramma aan om het proces van scheiden voor het gehele gezin optimaal te begeleiden in dit ingrijpende proces. Ouders en kinderen krijgen hierbij hun eigen specifieke aandacht. Daarnaast kan natuurlijk altijd de hulp voor de kinderen van het Centrum voor Jeugd en Gezin worden ingezet.

Eerste duizend dagen
Op dit moment is de wethouder zich aan het oriënteren op het programma “Kansrijke Start” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma beoogt een lokale coalitievorming rondom de eerste 1000 dagen van een baby. Zandvliet: “De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Wat er in de periode voor, tijdens en na de geboorte gebeurt, heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Er is al veel geïnvesteerd om de babysterfte in Nederland omlaag te brengen. Gelukkig gaat het met de meeste baby’s dan ook goed bij de geboorte. Maar nog te veel kinderen hebben geen goede start. Het actieprogramma Kansrijke Start wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven op een goede start. Het programma is gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven en met name op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het actieprogramma stimuleert gemeenten om lokale of regionale coalities te bouwen of te versterken om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1000 dagen.”

Scheidingen voorkomen
Zandvliet sluit af met: “Wij zijn van mening dat met een juiste combinatie van bovenliggende activiteiten wij daar waar mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van scheiding en de ongewenste effecten voor kinderen en ouders. Daarnaast willen we alle jong geborenen van Alblasserdam een optimale start geven.”