ALBLASSERDAM – Het hoofdbestuur van de SGP heeft verkeerde informatie verspreid over hun landelijke partijvoorzitter en oud-wethouder Peter Zevenbergen uit Alblasserdam, die onder vuur ligt vanwege zijn wachtgeldregeling. In een nieuwsbrief aan haar leden rectificeert het hoofdbestuur enkele punten die vorig jaar in een nieuwsbrief gemeld werden. Verder blijkt nu dat het Alblasserdamse SGP-bestuur vindt dat Zevenbergen geen voorzitter van de SGP hoort te zijn, omdat er commotie is rond zijn wachtgeldregeling.

Twee oud-wethouders met wachtgeld
Die commotie om de wachtgeldregeling begon eigenlijk al vijf jaar geleden, nadat op op basis van een WOB-verzoek van Hart van Nederland, was gemeld dat in Alblasserdam nog steeds twee oud-wethouders wachtgeld ontvingen. Dit betroffen Chris Goedhart en Peter Zevenbergen. Chris Goedhart (PvdA) was 24 jaar wethouder in Alblasserdam. In 2002 vertrok hij bij de gemeente Alblasserdam en twaalf jaar lang, tot aan zijn pensioen in 2014, maakte Goedhart gebruik van de wachtgeldregeling. Ook Peter Zevenbergen, die tussen 1994 en 2006 SGP-wethouder was in het Damdorp bleek toen nog steeds gebruik te maken van wachtgeld. Zijn regeling loopt in 2021 af.

Loonstroken
De gemeente Alblasserdam stelde 5 jaar geleden, naar aanleiding van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), de loonstroken van de wachtgeldregelingen van Peter Zevenbergen en Chris Goedhart beschikbaar (PDF). Daarin zijn de bedragen te zien die in die tijd zijn uitgekeerd.

Moreel appel
Na de publicatie kwamen onder meer de VVD en oud-burgemeester Bert Blase in actie. Zij deden naar eigen zeggen een ‘moreel appèl’ op Zevenbergen om van het wachtgeld af te zien. Vier jaar later kwam Peter Zevenbergen opnieuw in opspraak, nadat hij aangesteld werd als partijvoorzitter van de landelijke SGP. Volgens Zevenbergen was het ‘niet zonder meer’ mogelijk om zomaar af te zien van het wachtgeld. Uiteindelijk werd besloten dat de Damdorper het wachtgeld, waar hij recht op heeft en dat hij tot en met 2021 ontvangt, schenkt aan goede doelen.

Rectificatie
Deze week, ruim een jaar na de vorige ophef, kwam er opnieuw aandacht voor de wachtgeldregeling van Zevenbergen. In een nieuwsbrief aan de SGP-leden rectificeert het SGP-partijbestuur op drie punten hun eerdere uitlatingen over de wachtgeldregeling. Dit gebeurde, nadat hier vanuit Alblasserdam op werd aangedrongen. Het partijbestuur geeft nu toe dat het bestuur vorig jaar onterecht voortdurend heeft gesproken over een pensioenregeling. Het bestuur erkent nu dat het wel degelijk om een wachtgeldregeling gaat. “In de terugblik werd voortdurend gesproken over een pensioenregeling en is het beeld opgeroepen dat de regeling in 2006 geen wachtgeldregeling was. Het betreft een wachtgeldregeling met als doel de gevolgen van “tijdelijke” werkeloosheid en/of inkomensterugval op te vangen.”

Geen ander karakter
Verder meldt het bestuur dat vorig jaar onterecht is gesuggereerd dat de wachtgeldregeling van Peter Zevenbergen in 2010 een ander karakter zou hebben gekregen. “Het betreft slechts een wijziging in de uitkeringstermijn en de invoering van een sollicitatieplicht. Het elementaire karakter van de regeling is niet veranderd.”

Geen afspraak met gemeente
Tot slot biecht het bestuur op dat er in 2018 helemaal geen afspraken zijn gemaakt met de gemeente Alblasserdam over het aan goeden doelen schenken van het wachtgeld. “De gedane toezeggingen zijn tot stand zijn gekomen na overleg met het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging Alblasserdam.”

Niet geschikt
Vanuit de Alblasserdamse kiesvereniging is al langer kritiek op het handelen van Peter Zevenbergen. Joost Griep, voorzitter van de vereniging in Alblasserdam, vertelt tegenover De Klaroen dat er een jaar geleden al bezwaar is gemaakt tegen de aanstelling van Zevenbergen als voorzitter. “En het hoofdbestuur was het met ons eens. Wij nemen het de heer Zevenbergen kwalijk dat hij de regeling in een ander daglicht heeft gesteld. De indruk werd gewekt dat het om een pensioenregeling ging. het meest verstandige besluit zou zijn als de heer Zevenbergen op zou stappen. We doen een beroep op hém. We vinden nog steeds dat hij niet geschikt is, vanwege de voortdurende commotie. We zouden graag willen dat hij dat beseft, zodat hij de partij niet langer schade kan doen,” vertelt Griep in De Klaroen.

Recht aan de inhoud
In het Reformatorisch Dagblad laat Griep weten dat hij blij is met de rectificatie vanuit het partijbestuur, zodat er ‘eindelijk recht is gedaan aan de inhoud en aan de waarheid’.

Geen vertrouwen
In het Nederlands Dagblad stelt Griep dat de Alblasserdam SGP-raadsleden, de wethouder en de kiesvereniging geen vertrouwen hebben in Peter Zevenbergen als voorzitter. Griep: “Een partijvoorzitter moet onbetwist zijn. Dat is Zevenbergen niet en daarmee is hij ongeschikt voor de functie.”

Genoeg tijd gehad
Zevenbergen wilde deze week niet reageren tegenover het Nederlands Dagblad. Wel vindt hij het frappant dat de Alblasserdammers de wachtgeldregeling nu aankaarten. “Ze hebben genoeg tijd gehad om dat met me te bespreken toen ik voorzitter was van de kiesvereniging,” zegt hij. Volgens Griep is dit echter onjuist. Hij stelt in De Klaroen: “Hij weet dat wij dat een jaar geleden al deden. En ook binnen onze gelederen is er al vaak met hem over gesproken. Nu die rectificatie door het hoofdbestuur plaats heeft gevonden, doen we een beroep op hém.”

Het hoofdbestuur van de SGP laat in het Algemeen Dagblad weten ‘volledig vertrouwen’ houden in hun partijvoorzitter. Volgens Leo Barth van het partijbestuur is de afdeling Alblasserdam de enige kieskring die om Zevenbergens vertrek vraagt.

Wachtgeld is in Nederland de informele naam voor een werkloosheidsuitkering voor politici en bestuurders. Men ontvangt het na ontslag of na beëindiging van het (verkiezings-)mandaat, in afwachting van ander werk of een pensioen.