ALBLASSERDAM – Het Burgerinitiatief Schutsluis heeft bij commissaris van de koning Jaap Smit plannen gepresenteerd om één van de hoofdingangen van Alblasserdam te verplaatsen. De verwachting van de leden van het burgerinitiatief is namelijk dat de dijk in Alblasserdam in 2021 wordt afgekeurd bij de geplande toetsing. “Wij weten hoe het daar is aangelegd en we weten wat de eisen zijn. Die waterkering bij de Dam voldoet niet meer aan de eisen, is mijn stellige overtuiging,” vertelt Jan Huijbers van Burgerinitiatief Stutsluis Alblasserdam.

Plannen
Dat biedt volgens het burgerinitiatief nieuwe kansen voor de heropening van de schutsluis die in 1998 dicht werd gemaakt ter hoogte van de Dam in Alblasserdam. De leden hebben bij de commissaris van de koning en in aanwezigheid van onder meer de burgemeesters van Alblasserdam en Molenlanden plannen gepresenteerd om de sluis te openen en het dijktracé bij de Dam en de Haven te verleggen. Een optie is om de weg vanaf de brandweerkazerne af te laten buigen en via het Zuiderstek aan te laten sluiten op de Haven.

Goedkoper
“Bij verplaatsing van de primaire waterkering zou de dijk gelijk een derde ontsluiting kunnen worden, met een sterkere brug bij de portiersloge. Het verkeer hoeft dan niet meer door het centrum. Als de primaire waterkering verlegd wordt, kun je volstaan met een goedkopere sluis; dan zit hij niet meer in de dijk” aldus Dirk Hamer van het Burgerinitiatief Schutsluis.

Boottocht
De presentatie werd gegeven tijdens een boottocht over De Alblas. Namens watersportvereniging De Alblasserwaard en het Overlegorgaan Waterrecreatie Alblasserwaard was Arie den Boer uit Alblasserdam erbij. Verder waren de burgemeesters aanwezig en molenstichting SIMAV vertegenwoordigd.

Niet open
Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam liet in 2018 aan de leden van het burgerinitiatief weten dat de sluis dicht blijft en dat de betrokken partijen alleen mee willen werken aan een optisch herstel van de sluis. Het college van B&W meldde toen: “Er is een gesprek geweest tussen de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland en wethouder Arjan Kraijo. De vraag die op tafel lag was of er randvoorwaarden gesteld kunnen worden, waaronder de openstelling van de schutsluis Alblasserdam voor de betrokken partners bespreekbaar is. De conclusie is dat de partijen graag willen meedenken aan optisch herstel, maar niet aan de algehele openstelling. Dit betekent dat de schutsluis niet voor pleziervaart geopend zal worden.”

Meekoppelkansen
Het burgerinitiatief blijft zich echter toch inzetten voor het plan, omdat er volgens de leden goede kansen zijn om diverse zaken te koppelen, waardoor er voordeel ontstaat. Als de Dam als waterkering in Alblasserdam daadwerkelijk wordt afgekeurd, biedt dat wat Huijbers betreft nieuwe kansen. “Op dat moment moet er wat gebeuren en zijn er zogenoemde meekoppelkansen. Verder geeft het ons als bestuur veel houvast dat in de MIRT-nota, met betrekking tot het deltaprogramma  en het wapenen tegen het water, is opgenomen dat er een open verbinding is tussen de Alblas en de Noord.”

Hij gaat open
Huijbers is er van overtuigd dat de sluis op termijn weer wordt geopend. “We kunnen er kort op wachten en we kunnen er lang op wachten, maar die sluis in Alblasserdam gaat weer in functie. Willen is kunnen, maar we hebben te maken met de politiek. Dat is de vreugde van de democratie en politici hebben allemaal een horizon van drie à vier jaar. Omdat er verschillende gremia zijn die allemaal positief moeten zijn, moet je soms wat langer wachten en kan het ook wel eens dertig jaar duren, maar één ding is zeker: hij gaat open, want goeie dingen komen er altijd. We geven nooit op.”

Alleen bij voldoende draagkracht
Tot slot stelt Huijbers dat er nog wel één belangrijke voorwaarde is om door te gaan: “Wij staan er alleen achter als er voldoende draagkracht voor het plan in de Alblasserwaard is. Als dat niet zo is, blijft hij lekker dicht. We zijn allemaal vrijwilligers en doen dit in onze vrije tijd.

Komende maand gaan er weer nieuwe studenten zich bezighouden met de plannen. Dit gebeurt onder leiding van Alblasserdammer Arie den Boer.