ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft twee oude huizen, die in gemeentelijk bezit waren, te koop gezet. Het gaat om twee woningen uit 1880, gelegen aan de Pijlstoep 19 en 21 in Alblasserdam. De woningen stonden al lange tijd op de lijst van af te stoten vastgoed. Doordat in de beide huizen huurders zaten, is door de gemeente gewacht totdat deze huurders vertrokken waren. Inmiddels is dit het geval. Om leegstand te voorkomen en om de veiligheid in de buurt te bevorderen werd nog wel anti-kraak-bewoning inzet.

Slechte onderhoudsstaat
Het college van B&W dat tot de verkoop is overgegaan, heeft besloten de woningen aan Pijlstoep 19 en 21 alsmede de naastgelegen strook grond af te stoten zonder het opleggen van een sloop en herbouwplicht. “Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit is daarbij overwogen dat de woningen voldoen aan minimale eisen van onder andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De woningen zijn niet gemoderniseerd en verkeren in slechte onderhoudsstaat. Dit geeft echter geen aanleiding om het gebruik van de woningen te staken,” aldus het college in een memo aan de gemeenteraad.

Wonen in groen
Het college vervolgt: “De huidige ruimtelijke kwaliteit moet behouden worden en waar mogelijk versterkt worden door het slopen van de bedrijfslocaties en het versterken van de natuur in het dorp. De ruimtelijke kwaliteiten in deze omgeving betreffen het beschermd dorpsgezicht, de natuur en groenkwaliteit. Kort gezegd: wonen achter de Oost Kinderdijk is wonen aan en in het groen. Bij verkoop van Pijlstoep 19 en 21 blijft de huidige ruimtelijke kwaliteit behouden.”

Via makelaar
Eerder werd in beslotenheid al een toelichting door het college gegeven over de plannen rondom de Pijlstoep. Volgens het college is er van één geïnteresseerde al een planpresentatie geweest. Dit vond in juli plaats. De gemeente wil het verdere contact via de makelaar laten gaan. “Het college blijft zoals eerder gecommuniceerd aan initiatiefnemers onverminderd vasthouden aan de procedure om de huizen via de makelaar te verkopen zodat iedereen een eerlijke kans maakt. Als de initiatiefnemers de aankoop hebben gedaan ziet het college graag een principeverzoek tegemoet waarbij zij een inhoudelijke reactie op de ingediende plannen zal geven. Aan initiatiefnemers is gemeld dat een reactie op de bieding via de makelaar wordt gegeven,” aldus het college.

Opbrengst
De woningen, die onder meer te bekijken zijn via Funda, staan te koop voor respectievelijk 159.000 euro en 135.000 euro.

Foto: Van der Giessen & Van Herk Makelaardij