ALBLASSERDAM – De scheefgezakte Souburghse molen aan het Kortland in Alblasserdam, is in de afgelopen weken gestabiliseerd en er is een betonnen constructie onder de molen aangebracht. De molen wordt de komende maanden volledig gerestaureerd. De eerste aandacht bij de restauratie, die in mei begon, ging uit naar het stabiliseren van de scheefgezakte molen. Hiervoor is de molen voorzien van houten regels, waar spanbanden omheen zijn getrokken om de zogenoemde ‘spatkrachten’ te neutraliseren.
Instabiel
Om een nieuwe fundering onder de molen aan te brengen, is eerst het onderste gevelmetselwerk tot vijftig centimeter hoog verwijderd. Daarna zijn er schroefstempels onder de hele molenromp geplaatst. “Dit gaf tijdelijk een wat instabiele situatie, die natuurlijk maar zo kort mogelijk mocht duren. Daarom werd direct gestart met het aanbrengen van de betonnen funderingsconstructie onder de molen. Deze is inmiddels gereed en kan nu in deze vakantieweken uitharden,” vertelt Lucia Hubregtse van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV).

Rechtzetten
De volgende fase wordt het opvijzelen van de molenromp om deze weer recht te zetten. Lucia: “Hiervoor zijn rondom de molen acht stalen schroefpalen in de grond gebracht tot een diepte van negentien meter. Vervolgens zijn deze palen gevuld met beton en zijn er stalen kolommen op geplaatst voor het aanbrengen van de vijzelconstructies. Het daadwerkelijke opvijzelen zal eind augustus (week 35) worden uitgevoerd.”

750.000 euro
De restauratie van Molen Souburgh betreft een bouwproject van de molenstichting SIMAV dat een jaar zal vergen en ongeveer 750.000 euro kost. Een bedrag dat de gemeenteraad van Alblasserdam, na jarenlange discussies, beschikbaar heeft gesteld.

Toegangsweg
Aanvankelijk zou al in januari worden gestart met de renovatie, maar de gemeente kreeg de kans een stuk weiland aan te kopen en daar een permanente toegangsweg op aan te leggen. Lucia Hubregtse van de SIMAV vertelt: “Dit geeft veel voordelen tijdens de bouw, maar vooral ook in de jaren erna. De molen die aanvankelijk slechts eens per maand bezocht zou kunnen worden, kan nu door de eigen toegang in principe dagelijks open voor bezoek.” In mei kon de daadwerkelijke renovatie van start gaan.

Toekomst
Binnen de molenstichting wordt al nagedacht over de toekomstige functie van de molen. Lucia van de SIMAV vertelt hierover: “Dit Rijksmonument wordt met veel geld van de gemeenschap opgeknapt en SIMAV wil het graag een meerwaarde aan de gemeente geven. Er wordt met name gedacht aan educatie voor jongeren. Zowel op het gebied van het waterbeheer door de eeuwen heen, als de basisbeginselen van werktuigbouwkunde. Immers, molens zijn eeuwenoude machines, die veel techniek bevatten. Personen die hierbij mee willen denken en helpen bij de realisatie, kunnen zich bij de molenstichting SIMAV (bestuur@simav.nl) melden.