ALBLASSERDAM – De Alblassserdamse brandweer is zondagmiddag 28 juli 2019 stikkende vissen te hulp geschoten in de Rietgors in Alblasserdam. In de sloot zat te weinig zuurstof. Aan het wateroppervlak waren naar lucht happende vissen zichtbaar en verderop in de sloot dreef al een aantal dode vissen. Buurtbewoners belden rond 14.30 uur de brandweer.

De brandweervrijwilligers zetten een waterscherm op en spoten via diverse brandslangen schoon water in de sloten. Op die manier werd extra zuurstof aan het water toegevoegd in de hoop de overige vissen te kunnen redden.

Eerder deze week kwam de brandweer ook al in actie voor vissen een sloot aan De Lagune in Alblasserdam. Ook daar hadden de dieren in het water last van zuurstoftekort.

Vissen hebben, net als landdieren, voldoende zuurstof nodig. De hoeveelheid (opgeloste) zuurstof is in water echter veel lager dan in de lucht. Daarom hebben vissen met hun kieuwen een goed ademhalingsapparaat. Bij een stijgende watertemperatuur neemt de oplosbaarheid van zuurstof af, terwijl de zuurstofbehoefte bij (koudbloedige) vissen juist toeneemt.