ALBLASSERDAM – Dinsdag 16 juli 2019 starten de herstelwerkzaamheden op het Raadhuisplein in Alblasserdam. De aannemer die het straatwerk ongevraagd eruit heeft gehaald, betreurt de gang van zaken en werkt mee aan een goede oplossing, zo laat de gemeente Alblasserdam maandagavond 15 juli weten. De aannemer verwijdert de resterende keien, zodat het plein leeg is. Daarna wordt het plein geëgaliseerd om vervolgens betonplaten te kunnen aanbrengen. Met het aanbrengen van deze platen is het Raadhuisplein weer tijdelijk toegankelijk voor voetgangers en automobilisten.

Tijdens de werkzaamheden is het plein niet toegankelijk voor voetgangers en automobilisten. De verwachting is dat in de loop van volgende week het plein weer begaanbaar is.

De wethouders Arjan Kraijo en Peter Verheij laten aan de Alblasserdamse gemeenteraad weten dat zij 11 juli verrast zijn door de werkzaamheden op het Raadhuisplein, waarbij een deel van de keien is weggehaald. Verder melden de wethouders dat met de betreffende aannemer is afgesproken dat er tijdelijk Stelcon-betonplaten op het plein worden gelegd, die de aannemer in bruikleen gratis levert en plaatst.

Sinds ongeveer een jaar maken inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Alblasserdam gebruik van het Raadhuisplein als tijdelijk parkeerterrein.In afwachting van de definitieve renovatie van het plein is het plein opengesteld voor autoverkeer. “Toen was al bekend dat verharding van het Raadhuisplein waarschijnlijk niet was berekend op zoveel autoverkeer. Helaas constateerden we een paar weken terug dat het plein sneller dan verwacht achteruitging en er behoorlijk veel keien los lagen. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op voor de gebruikers van het plein. We waren inmiddels in het belang van de veiligheid al opties aan het uitwerken om het Raadhuisplein te gaan herstellen. Hiervoor was echter nog geen opdracht verleend. Door de ontstane situatie van donderdag 11 juli jongstleden is het allemaal in een stroomversnelling gekomen,” aldus Verheij en Kraijo.

Over hoe dit heeft kunnen gebeuren volgt een nader onderzoek. De wethouders melden dat er inmiddels verschillende stappen zijn gezet om zicht te krijgen op de oorzaak en de gevolgschade. “Met name dit laatste vraagt vanuit oogpunt van de in het geding zijnde publieke en private belangen zorgvuldigheid én grondigheid. Daarmee is – helaas – tijd gemoeid. Zodra het college zich een beeld heeft kunnen vormen over oorzaak en gevolgschade zult u daarover bericht ontvangen,” zo schrijft het tweetal aan de raad.

Voor de renovatie van het Raadhuisplein is eerst nog toestemming en krediet nodig vanuit de gemeenteraad.