ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans heeft, als voorzitter van de Alblasserdamse gemeenteraad, namens het presidium, een raadsvoorstel opgesteld met daarin de wensen die in het presidium zijn besproken voor audio -en videovoorzieningen in het gemeentehuis.Het plan is om in het totaal 174.800 euro uit te trekken voor audio –en videovoorzieningen in het gemeentehuis van Alblasserdam dat momenteel voor 9 miljoen euro gerestaureerd wordt. In die 9 miljoen euro, was al een budget van 115.000 euro opgenomen voor audio en video. In het totaal is er nu dus € 59.800 meer nodig dan het al beschikbaargestelde krediet.

In december werd nog ingeschat dat de extra kosten om de raadszaal audiovisueel in te richten naar de huidige maatstaven € 112.500 tot € 137.500 zouden bedragen. Dat bedrag zou dan, samen met die 115.000 euro die al gereserveerd was voor AV, boven de twee ton uitkomen. Dat vonden de fractievoorzitters te veel. Daarom is er nu gekozen voor een soberder pakket, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de overname van een tweedehands discussie-installatie voor de ruimte waar de raadscommissie vergadert.

De geluidsinstallatie zal gebruikt gaan worden tijdens raads –en commissievergaderingen. Verder is het plan om voorbereidingen te treffen voor het in de toekomst mogelijk maken van een livestream vanuit het gemeentehuis. Daarnaast is het de bedoeling dat er een extra wandscherm in de raadszaal komt.

In verband met de planning en voortgang van de installatiewerkzaamheden tijdens de restauratie van het gemeentehuis, is het volgens de raadsvoorzitter zaak dat het besluit met betrekking tot de AV-installatie in juli 2019 genomen wordt.

De Alblasserdamse gemeenteraad bespreekt op 9 juli 2019 het raadsvoorstel. De raad beslist of er 59.800 euro meer wordt uitgegeven dan het huidige beschikbare krediet. Het volledige voorstel is hier te downloaden.