ALBLASSERDAM – In het laatste kwartaal van 2018 heeft de gemeente Alblasserdam ‘vanuit organisatiebelang’ afscheid genomen van een medewerkster van de gemeente. De inschatting is dat dit de gemeente in 2019 ongeveer 140.000 euro gaat kosten. Het gaat hierbij grotendeels om doorlopende loonkosten van de betrokkene. Als de medewerkster in 2020 nog geen ander werk heeft, kunnen ook in dat jaar nog kosten gemaakt worden, meldt wethouder Peter Verheij dinsdag 25 juni 2019 tijdens de raadsvergadering in Landvast.

Inschatting
In de eerste bestuursrapportage is te lezen dat er ‘in goed overleg afscheid is genomen’ van de ambtenaar. Wethouder Verheij: “Hierbij zijn afspraken gemaakt en de geschatte kosten zijn afhankelijk van een aantal componenten waaronder het vinden van ander werk waarin betrokkene wordt begeleid. De inschatting nu is dat de kosten voor 2019 ongeveer € 140.000 bedragen. Deze kosten zijn niet voorzien in de begroting 2019. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten te dekken uit de algemene reserve. Afhankelijk van opbrengsten uit detachering en het moment van vinden van een nieuwe baan kunnen de kosten lager of hoger uitvallen.”

Terughoudendheid
Verheij wilde verder niet al te veel op het onderwerp ingaan en riep op tot ‘terughoudendheid in de openbaarheid’.

Geheime memo
Marko Stout van de D66 vond het bedrag dat ermee gemoeid is, wel heel hoog. “We praten hier over 140.000 euro. Ik snap dat niet alles in de openbaarheid besproken kan worden, maar ik zou wel graag in een (geheime) memo zien hoe dit bedrag is opgebouwd.”

Nieuwe baan
Verheij zei dat er behalve een memo nog andere mogelijkheden zijn voor een toelichting. Tot slot meldde Verheij dat de gemeente en de vertrokken medewerkster hun uiterste best doen om te voorkomen dat er in 2020 ook nog extra kosten gemaakt moeten worden. “We hopen dat onze inspanningen zo spoedig mogelijk een nieuwe baan voor betrokkene oplevert.”

Instemming
De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel vanuit het college om 140.000 euro te onttrekken uit de algemene reserve voor de dekking van de personele kosten.