REGIO – De laatste weken ziet Staatsbosbeheer een toename van de eikenprocessierups in het Alblasserbos in de Alblasserwaard. De brandhaartjes van de rups kunnen bij mens en dier irritatie van huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. “Wij adviseren sterk elk contact te vermijden met en de directe nabijheid van rupsen en de resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten,” meldt Staatsbosbeheer in een persbericht.

De rupsen zijn in alle bosgebieden die Staatsbosbeheer beheert in de Alblasserwaard, waaronder in Alblasserdam en bij Oud-Alblas, aangetroffen. In bossen en natuurgebieden wordt de populatie grotendeels in toom gehouden door natuurlijke vijanden. Staatsbosbeheer bestrijdt de rups niet omdat dit vooral ongewenste effecten voor andere insectensoorten heeft.

Goede bedekking
Staatsbosbeheer waarschuwt: “Mensen die de komende tijd een van de (natuur-)gebieden in de Alblasserwaard bezoeken moeten zorgen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en niet op de grond gaan zitten. Mocht u toch in aanraking komen met de rups of haartjes daarvan, ga dan niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en spoel daarna met lauw water. Was zo nodig ook kleren (60 °C). Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.”

Nachtvlinder
Eikenprocessierups is de larve van een van nature in Nederland voorkomende nachtvlinder (Thaumotopea processionea L.). Van mei tot in juli gaat de eikenprocessierups op eikenbomen in processieachtige colonnes op zoek naar nieuwe eikenbladeren; vandaar de naam eikenprocessierups. De rupsen zitten niet alleen in bomen, maar ook op de grond kunnen nesten voorkomen. Staatsbosbeheer: “De eikenprocessierups gedijt bij een warm en droog voorjaar en de uitbreiding in Nederland zou deels veroorzaakt worden door het veranderende klimaat.”

Foto: Jan Wijninga.