ALBLASSERDAM – Geen dwang om de vaccinatiegraad te verhogen, daar is politiek Alblasserdam het wel over eens. Of een bepaalde vorm van drang wel nodig is, daarover waren de partijen dinsdag 22 mei 2019, tijdens de commissievergadering in Landvast in Alblasserdam, minder eensgezind.

De vaccinatiegraad is in Alblasserdam historisch gezien altijd al laag, door het relatief grote aantal bevindelijk gelovigen in het dorp. Het percentage daalt echter, zo bleek uit de laatste cijfers. “Maar niet bij de groep bevindelijk gereformeerden”, stelde wethouder Dorien Zandvliet tijdens de commissievergadering. “Daar stijgt hij juist licht.”

De landelijke trend dat zogenaamde ‘anti-vaxxers’, die hun kinderen weigeren te laten vaccineren uit angst voor bijwerkingen. “Zij worden gevoed door informatie op internet die niet strookt met de werkelijkheid. Het zorgt ervoor dat onze toch al lage vaccinatiegraad nog verder daalt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

Tegenstrijdig
Unaniem waren de commissieleden het eens: het percentage moet omhoog. Maar de vraag was: hoever mag de overheid daarin sturen? VVD-er Stavros Barzas vatte het dilemma samen: “Wij hebben een tegenstrijdig gevoel: de integriteit van de vrije wil en keuze is voor ons van groot belang. Maar de volksgezondheid is dat ook. En die stellen we toch bovenaan. Maar er mag pas sprake zijn van drang als alles is gedaan op het gebied van voorlichting om mensen een eigen keuze te laten maken.”

Jan Mark ten Hove (SGP) pleitte ervoor om zover mogelijk weg te blijven van overheidsbemoeienis. “Voorlichting is goed, maar als het verhogen van de vaccinatiegraad een doel op zich wordt, is de overheid dan nog neutraal? Gaan we dan niet al richting dwang? Het wordt dan lastig, dan ga je als overheid aan de gewetens van mensen zitten.”

Onwetendheid
Namens het CDA zette Margreet de Deugd-Bos vraagtekens bij het streven om de vaccinatiegraad op het landelijk gemiddelde te krijgen. “Is dat niet te ambitieus? Wij denken niet dat dat lukt, al is het goed om de lat hoog te leggen. Voorlichting is een goede zaak, maar bij deze mensen gaat het vaak niet om onwetendheid. Zij hebben zich heel goed ingelezen en zijn overtuigd van hun keuze, dus zal het lastig worden om hen te overtuigen.”

Individueel vaccinatieconsult
Goede voorlichting en persoonlijke gesprekken; met deze middelen wil de gemeente Alblasserdam toch dat ‘gevecht’ aangaan. Wethouder Dorien Zandvliet: “We zijn daarop aangewezen. De gesprekken zijn doorslaggevend bij het maken van een keuze en daar zetten we nu al op in.”

Ze stipte een nieuw onderdeel daarvan aan: het individuele vaccinatieconsult. “We zijn hier nog maar net mee begonnen en zien nu al het verschil. Sommige bezwaarden kiezen al voor in ieder geval een gedeeltelijk vaccinatieprogramma. Maar het zal moeilijk blijven om de vaccinatiegraad te verhogen.”

Ergere plaatjes
Als laatste deed Wim van Krimpen (PvdA) nog een hartgrondige oproep om dit probleem stevig aan te pakken. “Zelf heb ik in onze streek epidemieën meegemaakt, mensen die polio kregen en daar angst over hadden. De voorlichting hoeft niet soft te zijn; laat geen plaatje zien van een kind die een prik krijgt, maar van een ziek kind of zelfs ergere plaatjes. We moeten er keihard tegenaan gaan; de situatie is nu al zeer, zeer ernstig.”

Tekst: Geurt Mouthaan.
Foto: Britse Wikipedia.

Als het aan Wim van Krimpen van de PvdA ligt worden er voortaan bij alle berichten over inentingen, zieke kinderen getoond in plaats van kinderen die een vaccinatie krijgen. Bovenstaande baby heeft de mazelen.