ALBLASSERDAM – De oorspronkelijke functie van de Stichting Fondsenwerving Evenementen Alblasserdam(SFEA) houdt dit jaar op. De SFEA werd in 2012 opgericht op aanraden van burgemeester Bert Blase en was bedoeld om sponsorgelden binnen te halen voor de organisatie van Koninginnedag, de St. Jacobus Paardenmarkt, het Havenfestival Alblasserdam en de Wielerronde Alblasserdam voor professionals en amateurs. Het idee was dat er via de stichting meer geld binnengehaald zou worden via de grote bedrijven.

De organisatoren van evenementen in Alblasserdam kunnen rekenen op jaarlijkse steun door sponsoren en leveranciers. De afgelopen jaren verliep het contact via de Stichting Fondsenwerving Evenementen Alblasserdam(SFEA). Door het wegvallen van een aantal grotere bedrijven en de wens van andere deelnemers in het fonds om rechtstreeks een relatie te onderhouden met de evenementen, houdt de oorspronkelijke functie van de SFEA dit jaar op.

Onder coördinatie van burgemeester Jaap Paans hebben de voorzitters van de SFEA, het Ondernemersfonds Alblasserdam (OFA), de Ondernemerskring Alblasserdam (OKA) en Ondernemersvereniging De Noord (OV De Noord) zorg gedragen voor een warme overdracht naar de organiserende evenementenbesturen.

De stichting zelf zal zich vanaf volgend jaar niet meer richten op de financiën, maar (meer dan nu) op het faciliteren van evenementen. Denk daarbij aan hulp bij vergunningaanvragen, de aanschaf en huur van materiaal dat bij verschillende evenementen nodig is.

Onlangs bekrachtigden burgemeester Jaap Paans, Bas Ort (OKA), Peter Janssen (SFEA), Edwin Struis (OFA) en Aad Rozendaal (OV De Noord)de nieuwe vorm waarin de samenwerking is gegoten. Allen ondertekenden onderstaande brief, die verstuurd is naar bedrijven in Alblasserdam.