ALBLASSERDAM – Vanaf maandagavond 13 mei, dinsdagavond 14 mei en woensdagavond 15 mei 2019, tussen 22.00 en 3.00 uur (avond/nacht) worden de woonwagens van de Staalindustrieweg in Alblasserdam verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Vlietbaan in Alblasserdam (nabij sportpark Souburgh). “Veertig jaar geleden werd duidelijk dat de woonwagenbewoners aan de Staalindustrieweg niet op het bedrijfsterrein konden blijven wonen, vanwege de milieubelasting en het verkeer,” vertelt wethouder Dorien Zandvliet.

Zandvliet vervolgt: “In 2012 is door de gemeenteraad definitief de opdracht gegeven om een nieuwe woonlocatie te onderzoeken voor de 16 gezinnen, vanuit welzijnsoverweging van de bewoners. Vele plannen, gesprekken, commissie- en raadsvergaderingen later werd op 28 september 2016 de eerste paal geslagen voor de vijf woonwagenwoningen aan de Poldersemolenweg en in mei 2017 zijn deze opgeleverd. Op 6 juni 2018 ging de eerste heipaal de grond in voor de aanleg van elf standplaatsen aan de Vlietbaan. Hiermee komt voor alle partijen een einde aan de onzekerheid en breekt een nieuw hoofdstuk aan voor de bewoners van de Staalindustrieweg. Ik dank hiervoor ook de raad, die in 2012 de knoop heeft doorgehakt en constructief heeft meegewerkt.”

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Een gespecialiseerd vervoerder verplaatst de woonwagens onder begeleiding van de gemeente. Om het verplaatsen mogelijk te maken, moeten veel verkeersmaatregelen getroffen worden. Het vervoer gaat deels over het terrein van Sportpark Souburgh. Vanaf de Edisonweg komt via het sportpark een doorsteek naar de Vlietbaan. Hierdoor hoeft het transport niet over de Poldersemolenweg en de Vinkenpolderweg. Het sportpark blijft bereikbaar. Komende weken worden de maatregelen gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de verplaatsing is er een omleidingsroute. De gemeente verwacht dat de overlast beperkt is. Voor de direct omwonenden, de sportverenigingen op sportpark Souburgh, de woonwagenbewoners en de raadsleden was op maandagavond 6 mei een informatiebijeenkomst over onder andere de route en de verkeersmaatregelen.

Bedrijfsterrein heringericht
De mogelijkheden om de huidige bedrijven te herhuisvesten aan de Staalindustrieweg worden op dit moment uitgewerkt. Het bedrijfsterrein wordt in zijn totaliteit heringericht.