ALBLASSERDAM – Negen mensen uit Alblasserdam hebben vrijdag 26 april 2019, uit handen van burgemeester Jaap Paans, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in cultureel centrum Landvast. De gedecoreerden waren met diverse smoezen naar Landvast gelokt, zodat het voor hen een verrassing was dat zij een onderscheiding kregen. Acht Damdorpers werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Belder werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Allen hebben zich gedurende een lange periode voor de samenleving ingespannen.

 

Ina van Ommen – Spiegelaar (56) is sinds 1998 pleegouder. Aanvankelijk via een pleegzorginstelling op Bonaire en via Pleegzorg Leger des Heils en sinds 2007 via William Schrikker Pleegzorg. Zij en haar man hebben in totaal acht pleegkinderen (met gedragsproblemen) langdurig opgevangen, van wie er nu nog zes bij hen wonen. Ook vangen mevrouw Van Ommen en haar man sinds 2018 kinderen in crisissituaties op.

Hans van Ommen (60) werkt als controleur/rechercheur/behandelaar bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Sinds 1998 is hij pleegouder. Aanvankelijk via een pleegzorginstelling op Bonaire en via Pleegzorg Leger des Heils en sinds 2007 via William Schrikker Pleegzorg. Hij en zijn vrouw hebben in totaal acht pleegkinderen (met gedragsproblemen) langdurig opgevangen, van wie er nu nog zes bij hen wonen. Ook vangen de heer Van Ommen en zijn vrouw sinds 2018 kinderen in crisissituaties op. Tot op heden is de heer Van Ommen namens het CDA burgerraadslid van de gemeente Alblasserdam.

Theo de Gelder (64) werkt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Als vrijwilliger heeft hij zich van 1980 tot 2018 ingezet voor de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, een vereniging met 900 leden die zich sterk maakt voor de natuur in de Alblasserwaard. De heer De Gelder was voorzitter/penningmeester en adviseur. Onder zijn leiding is de organisatiestructuur verbeterd en heeft de vereniging een eigen gebouw betrokken. De heer De Gelder was van 1995 tot 2004 ook algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Bovendien heeft hij zich als lid van het algemeen bestuur ingezet voor Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. De heer De Gelder was jarenlang actief voor het CDA, als wethouder, (burger)raadslid en als lid van de programma- en campagnecommissie. Sinds 2018 werkt hij als secretaris van de Stichting Kinderboerderij Alblasserdam aan de professionalisering van deze organisatie.

Danny van Leeuwen (51) werkt als commercial manager shipping &logistics bij afvalverwerkingsbedrijf ATM BV Moerdijk. Daarnaast is hij sinds 2000 voorzitter van de Zwem en Poloclub Wiekslag in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, een vereniging met 390 leden. In deze rol heeft de heer Van Leeuwen zich ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe zwembad Blokweer. Bovendien geeft hij zwemles en zet hij zich in voor de sponsorwerving en het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

Jan Lok (68) was tot zijn pensionering in 2015 werkzaam bij het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk). Vanaf de vroege jaren tachtig heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor uiteenlopende verenigingen en organisaties. Zo was hij van 1982 tot 1986 vrijwilliger bij de Stichting Alblasserdamse Gemeenschap (SAG) en de Stichting Anders dan Anders (ADA). De heer Lok was van deze organisaties respectievelijk bestuurslid en voorzitter. De heer Lok was ook lid van het Jumelage Comité Alblasserdam-Sered (Slowakije). Van 2011 tot 2018 was hij vrijwilliger bij de Stichting Kinderboerderij De Plantage en van 2013 tot 2016 bij de Stichting Leerbedrijf Alblasserdam (SMILE). Hij is bovendien medeoprichter, penningmeester en voorzitter van de politieke partij Progressieve Samenwerking Alblasserdam (PSA).Tot op heden is de heer Lok namens de PvdA burgerraadslid van de gemeente Alblasserdam.

Erik van Loon (56) werkt als projectleider bij IHC Merwede Employment BV. Van 1999 tot 2016 heeft hij zich ingezet voor de Speeltuin Vereniging Kinderdijk, een vereniging met 700 leden. Van 2001 tot2016 was hij voorzitter van deze vereniging. In de periode 2007 tot 2012 was hij secretaris en voorzitter van ROWA, de voorganger van de Stichting Welzijn Alblasserdam. In deze rol heeft de heer Van Loon zich ingezet voor het opbouwwerk in de wijken. Zo was hij voorzitter van bewonerscommissies. Tussen 2012 en 2018 heeft hij als secretaris van Stichting Welzijn Alblasserdam bijgedragen aan een nieuwe koers voor deze stichting.

Rinus Vogel(79) was tot zijn pensionering in 2001 werkzaam als beheerder van een sporthal in Alblasserdam. Sinds 1982 zet hij zich als vrijwilliger in voor de Voetbal Vereniging Alblasserdam, een vereniging met 450 leden. Hij was enkele jaren bestuurslid, redactielid van het clubblad en verricht nog steeds allerlei hand-en-spandiensten zoals onderhoudswerkzaamheden aan de kantine en de kleedkamers. Sinds 1990 is de heer Vogel ook actief voorde Alblasserdamse IJsclub. De baan doet in de zomer o.a. dienst als skeelerbaan. De heer Vogel heeft zich ingezet bij de zomeractiviteiten. Toen het clubgebouw in 1995 volledig afbrandde, coördineerde hij de opbouw. Bovendien is de heer Vogelbestuurslid en vrijwilliger bij het zangkoor De Klinkers en lid van de reiscommissie van het koor Omnia Cum Deo in Nieuw-Lekkerland.

Arie van der Wiel(75) was van 1971 tot 1975 diaken en van 1978 tot 2011, met enkele onderbrekingen, ouderling van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Alblasserdam. Namens diezelfde kerk verzorgde hij ook vele jaren een meditatieprogramma bij de lokale omroep. Momenteel maakt hij een dergelijk programma bij Klokradio namens de gereformeerde kerk ‘de Levensbron’. Van 1975 tot 1983 was de heer Van der Wiel korporaal bij het Korps Nationale Reserve. Sinds2011 maakt hij deel uit van een netwerk van vrijwilligers van de Theologische Universiteit Kampen. Als ambassadeur van deze universiteit verspreidt hij onder meer het kwartaalmagazine. De heer Van der Wiel is bovendien lid van de technische commissie van de Vereniging van Eigenaren van wooncomplex De Plantenaer en chauffeur bij Stichting schoolbus De Wegwijzer.

Bram Belder(66) werkte van 1999 tot 2018 als senior consultant en global senior manager sales van technologiebedrijf Emerson Automation Solutions, Marine. Hij heeft ervoor gezorgd dat de fabrieken in Nederland, Denemarken en China opdrachten kregen, o.a. van de grootste offshore schepen ter wereld. Als vrijwilliger onderzoekt en beschrijft hij sinds 1972 de maritieme geschiedenis van Nederland, in het bijzonder de scheepswerven langs de rivier de Noord in de West-Alblasserwaard. Hij is (mede)auteur van de boeken ‘De Ouwe Werf -van Cornelis Smit tot Cornelis Verolme 1812-2005’ (2005), ‘Het fregatschip Adriana’ (2002) en ‘Het stoomschip Smit’ (1998). Momenteel werkt hij aan een nieuw boek: een naslagwerk over de werven aan de rivier de Noord. De heer Belder gaf gedurende zes jaarleiding aan de werkgroep Scheepsbouw en Scheepshistorie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Hij schreef diverse artikelen in het kwartaalblad en organiseerde een tentoonstelling.