ALBLASSERDAM – Twee kruispunten in Alblasserdam, waar relatief veel ongevallen gebeuren, worden binnenkort veiliger gemaakt. Omdat een totale reconstructie van de kruisingen nog niet gepland is, is gezocht naar een oplossingsrichting op kleinere schaal in de vorm van extra verlichting, drempels en/of bebording en markering.  Het gaat om de kruisingen Kelvinring / Edisonweg en de kruising Dam / Marineweg. Verder wordt er bij de kruising Ohmweg / Edisonweg gekeken of daar ook nog dingen verbeterd kunnen worden.

Edisonweg / Kelvinring
Op de kruising Edisonweg / Kelvinring komen vier extra lage lantaarnpalen langs het fietspad. Verder wordt er een drempel aangelegd om autoverkeer af te remmen en tot slot wordt op de rijbaan een symbool aangebracht met een waarschuwing voor kruisend fietsverkeer en worden er borden aangebracht met een waarschuwing voor overstekende fietsers in twee richtingen.

Visuele drempel
Bij de kruising Dam / Marineweg worden twee extra lage lantaarnpalen langs het fietspad. Verder wordt een visuele drempel aangelegd. Er is voor een visuele drempel in plaats van een fysieke drempel gekozen in verband met de ligging van de brandweerkazerne. Verder wordt op de rijbaan met markering een symbool aangebracht met waarschuwing voor kruisend fietsverkeer. Dit komt op linksafstrook en op de rijbaan vanaf de Marineweg. Op de Dam en Marineweg worden borden geplaatst met waarschuwing voor overstekende fietsers in twee richtingen.

Edisonweg / Ohmweg
Bij de kruising Edisonweg / Ohmweg is al een aantal maatregelen genomen met de plaatsing van middengeleiders. “Omdat de problematiek hier in mindere mate speelt, wordt voor deze kruising eerst het effect van de maatregelen op de vorig genoemde kruisingen afgewacht. Indien nodig kan te zijner tijd ook hier extra maatregelen worden genomen,” aldus wethouder Arjan Kraijo.

Planning
Een deel van de maatregelen wordt in mei en juni uitgevoerd. Het gaat daarbij om de markering en de verkeersborden. De fietsoversteek op de Kelvinring is in asfalt en de drempel wordt daarmee ook in asfalt uitgevoerd. In de periode juli, augustus, september staan asfaltwerkzaamheden ingepland op de Edisonweg. De drempel bij de fietsoversteek wordt in deze werkzaamheden opgenomen. Voor de verlichting is opdracht gegeven, echter moet hiervoor nieuwe aansluitingen worden gemaakt en is de gemeente daarbij afhankelijk van Stedin. De uitvoering hiervan staat gepland over vier maanden.