ALBLASSERDAM – Bij het college van B&W is een principeverzoek binnengekomen voor de bouw van woningen op de locatie waar nu de manege van Willy Baan is gevestigd in de Polderstraat in Alblasserdam. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo dinsdag 9 april 2019 tijdens de commissievergadering grondgebied. De wethouder heeft een gesprek gevoerd met de initiatiefnemers. Kraijo: “Wat ons betreft kunnen ook sociale huurwoningen worden toegevoegd”. De wethouder heeft de initiatiefnemers in contact gebracht met woningcorporatie Woonkracht10.

Omdat ‘wonen’ op de betreffende locatie niet in het bestemmingsplan past, zal op een later moment nog door de gemeenteraad toestemming tot bouw verleend moeten worden.

In eerste instantie wordt het principeverzoek door het college behandeld. Later volgt een raadsinformatiebrief en kan er vanuit de gemeenteraad worden gereageerd op de plannen.