KINDERDIJK – Verkeer dat Kinderdijk in- en uitgaat, wordt de komende twee maanden nauwkeurig gemonitord. De tellingen zijn onderdeel van een verkeersonderzoek naar de knelpunten in het gebied als gevolg van de toenemende toeristenstroom. Bij de belangrijkste invalswegen naar Kinderdijk zijn in totaal zeven camera’s opgehangen die het in- en uitgaande verkeer scannen.

De informatie die daarmee verzameld wordt, moet inzicht geven in de omvang van het verkeer, de duur en aard van het verblijf. Het gaat om een zogenaamd statistisch onderzoek, dat loopt tot eind mei. Tijdens de piek van het toeristenseizoen wordt een herhaalmeting gedaan om het verschil tussen hoog- en laagseizoen te bepalen.

Zuiver beeld
Voorafgaand aan deze metingen is een parkeeronderzoek gedaan om lokale parkeerders, zoals bewoners, te kunnen onderscheiden van bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om een zuiver beeld te krijgen van het verkeer dat Kinderdijk doorkruist. Al het verkeer wordt meegenomen in de tellingen, dus ook bezoekers die per fiets of te voet het gebied inkomen.

Gegevens alleen voor onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Trajan, in opdracht van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. Trajan is hierbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het onderzoek. Binnen drie maanden na afloop wordt de informatie bovendien vernietigd.

Leefbaarheid verbeteren
De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om de verkeersoverlast gerichter aan te pakken en daarmee de leefbaarheid in Kinderdijk te verbeteren. Het verkeersonderzoek is onderdeel van het zogeheten Visitormanagementplan. Daarin zijn maatregelen opgenomen die de komende twee jaar de verkeersveiligheid garanderen en de parkeerdruk verminderen.

Vragen
Inwoners die vragen hebben over dit onderzoek kunnen contact opnemen met David Louwerse van de gemeente Molenlanden, via 06 53 79 42 01 of david.louwerse@jouwgemeente.nl