ALBLASSERDAM / REGIO – Maandag 25 maart 2019 heeft waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen als voorzitter van het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het bestuur van Waterschap Rivierenland bekend gemaakt. Daarmee zijn nu alle 30 nieuwe bestuursleden bekend: de 22 bestuurders die rechtstreeks gekozen zijn en de 8 bestuurders van de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was regionaal 53,5%. In Alblasserdam was dit met 56,83 procent nog iets hoger. De Waterschapsverkiezing werd afgelopen woensdag tegelijk gehouden met de Provinciale Statenverkiezing. De Alblasserdamse uitslag van die verkiezing is hier te vinden.

De uitslag van de Waterschapsverkiezing in Alblasserdam is als volgt:

Partij

stemmen

percentage

CDA 1209 13,80
AWPenLRR 396 4,52
Water Natuurlijk 753 8,60
PvdA 1028 11,74
VVD 940 10,73
SGP 1857 21,20
Partij voor de Dieren 614 7,01
ChristenUnie 1345 15,36
50Plus 616 7,03
Geldig 8758
Blanco 118
Ongeldig 26
Totaal 8902
Kiesgerechtigden 15410
Opkomst 56,83

 

De beoogde samenstelling voor het algemeen bestuur in de regio is als volgt:

 

Partij Gekozen bestuursleden Man/Vrouw
CDA Henk Driessen  Man
  Hannie Visser-Kieboom Vrouw
  Gerard van den Anker Man
  Esther Groenenberg Vrouw
Water Natuurlijk Hennie Roorda Vrouw
  Michiel Alexander de Raaf Man
  Marc Laeven Man
  Moana van IJsseldijk Vrouw
VVD Andries van der Netten van Stigt  Man
  Nanette Reitsma Vrouw
  Kees Romijn Man
PVDA Henk van ’t Pad Man
 Jean Buskens Man
  Corry van Rhee-Oud Ammersveld Vrouw
Partij voor de Dieren Paul van Gent Man
  Dana van der Kraan Vrouw
50PLUS Jan Opschoor Man
 Theo Weijers Man
SGP Goos den Hartog  Man
 Bas de Groot Man
ChristenUnie Teus Stam Man
AWPenLRR Stefan Daamen Man
Geborgde zetels    
Ongebouwd Jan Bikker Man
  Wilma Fokker Vrouw
  Mathieu Gremmen Man
  Riet de Graaf-Groeneveld Vrouw
Bedrijven Lili van Troostwijk  Vrouw
  Bas de Peuter Man
  Frank Harbers Man
Natuurterreinen Roelof van Loenen Martinet Man

 

CDA opnieuw de grootste
Net als vier jaar geleden is het CDA  regionaal de grootste partij geworden. Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben ieder één zetel erbij. AWPenLRR is twee zetels kwijgeraakt. De ChristenUnie verloor er één.

Veel nieuwe AB-leden, verdubbeling aantal vrouwen in het bestuur
Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Daarnaast is het aantal vrouwen in het bestuur gestegen. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien voorheen waren het er vijf.

De zetelverdeling per partij:

Partij Aantal stemmen Zetels nu Verschil 2015
CDA 73.944 4 0
Water Natuurlijk 68.552 4 +1
VVD 58.522 3 0
PVDA 54.397 3 0
Partij voor de Dieren 44.503 2 +1
50PLUS 34.260 2 +1
SGP 33.674 2 0
ChristenUnie 27.853 1 -1
AWPenLRR 27.679 1 -2
Totaal stemmen op  kandidaten 423.384
Aantal kiesgerechtigden Waterschap Rivierenland: 809.449

 

Beëdiging
Op donderdag 28 maart om 9.00 uur worden de nieuwe bestuursleden tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur in het waterschapskantoor in Tiel beëdigd. Het bestuur start het proces om te komen tot een nieuw bestuursprogramma en een nieuw dagelijks bestuur.

De waterschappen houden het water in Nederland op peil. Ze beschermen het land tegen hoog water en zorgen dat teveel water kan wegstromen. Ze maken ons afvalwater schoon en halen er energie en waardevolle grondstoffen uit. Schoon water geven ze terug aan de natuur. De waterschappen zorgen dat bewoners kunnen recreëren op en in het water. En dat schepen er goed kunnen varen en dieren en planten erin kunnen leven.