ALBLASSERDAM – De brand die maandagmiddag 25 maart 2019 woedde bij een flatwoning (De Hooch3) aan de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam, is aan de buitenzijde van de woning, nabij een bankje ontstaan. Tot die conclusie komt de ‘brandonderzoeker’ die ter plaatse de situatie onderzocht heeft. Verder is er bij de brand een asbesthoudende plaat kapot ‘geklapt’ en deels verbrand. Brokstukken hiervan zijn op een voetpad terecht gekomen. Medewerkers van de gemeente gaan vanavond hekken rondom het met lint afgezette gebied zetten. Daarna zullen de brokstukken opgeruimd worden.

De woning is onbewoonbaar. De bewoonster brengt de komende nacht bij familie door. Samen met Woonkracht10 wordt gezocht naar een vervangende woonruimte.

De brand ontst0nd even na 15.00 uur. Diverse mensen maakten melding van de brand. Buren probeerden het vuur nog te doven met emmers water, maar daar waren de vlammen al te groot voor. De brand is uiteindelijk door de brandweer geblust. De bewoonster was op het moment van het uitbreken van de brand niet thuis. Haar vogels, die nog wel in huis waren, konden op tijd naar buiten worden gehaald en zijn ongedeerd gebleven.

Tijdens de brand werden vier woningen tijdelijk ontruimd in verband met de rookontwikkeling. Deze bewoners zijn inmiddels weer terug in hun eigen woning.

Burgemeester Jaap Paans, die zich ter plekke liet informeren over de situatie, meldt via Twitter: “Heftig voor afwezige bewoonster om woning bij terugkeer zo aan te treffen. Onderzoek naar oorzaak zal meer duidelijkheid bieden over hoe brand is ontstaan. Gevolgschade voor omwonenden lijkt beperkt. Naaste buren zijn nu weer terug in eigen woningen.”

Hoe de brand precies is ontstaan, is dus nog niet duidelijk.