ALBLASSERDAM – De openbare scholen Het Palet en ’t Nokkenwiel zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Wasko Kinderopvang om samen integrale kindcentra te vormen. Sinds enkele jaren is er een trend om kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs te integreren in (integrale) kindcentra (IKC). De Twijn in Alblasserdam werd eerder ook al omgevormd tot IKC. Afgelopen week werd onder toeziend oog van wethouder Dorien Zandvliet (onderwijs) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Aat van Genderen (bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserdam) en Rogier Vegter (directeur-bestuurder Wasko Kinderopvang).

Dorien Zandvliet, wethouder van onder andere onderwijs, is blij met deze ontwikkeling: “Fijn dat SOBA en Wasko hun samenwerking nog verder gaan intensiveren. Dit past goed in het gemeentelijk beleid.”

Ook Peter Rietveld, directeur van basisschool ’t Nokkenwiel, Vera Doerjaaren, directeur van Het Palet en Antoinette Smit, teamleider Wasko zijn blij dat er nog beter samengewerkt gaat worden. Peter Rietveld verwoordt dit met: “Vaak wordt IKC-vorming van hogerhand opgelegd. Dat is hier niet het geval. Vanuit de medewerkers is de samenwerking zo gegroeid. De zorg voor de kids wordt echt samen beleefd door alle medewerkers van school en Wasko. Dat is de kracht van deze ontwikkeling.”

Foto: Wasko.