KINDERDIJK  – Voordat er verder gesproken wordt over de toekomst van Kinderdijk, moet de grootste overlast door de toenemende toeristenstroom opgelost zijn. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de ‘Verkenning gebiedsperspectief Kinderdijk’. De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden presenteren daarom een pakket maatregelen dat vanaf komende maand de verkeersveiligheid moet garanderen en de parkeeroverlast verder moet indammen. De afgelopen twee jaar zijn al meerdere stappen gezet om de overlast tegen te gaan. Zoals bijvoorbeeld de in- en uitstapzone voor bussen, de camperparkeerplaats in Alblasserdam en de beschikbaarheid van de parkeerplaats bij IHC in de weekenden. Daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Nieuwe maatregelen moeten daarom snel extra lucht geven.

Tijdelijk parkeerterrein
Zo worden nog voor het nieuwe toeristenseizoen, en vooruitlopend op een definitief transferium, tijdelijk extra parkeerplaatsen aangelegd in het Alblasserdamse Havengebied. Dat brengt het totaal aantal plekken daar op honderdtwintig. Ook komen er zo’n zeventig parkeerplaatsen beschikbaar aan de Vletstraat in Nieuw–Lekkerland. Bebording en een tekstkar verwijzen automobilisten naar deze parkeerterreinen. Om de afstand naar het molengebied te overbruggen, wordt een gratis shuttledienst ingezet met busjes die vier keer per uur rijden. De tekstkarren worden op termijn vervangen door een dynamisch parkeerverwijzingssysteem waarmee het verkeer beter kan worden gespreid.

Participatietraject
Een aantal nog te nemen maatregelen voor de korte (tot 2020) en middellange termijn (tot 2022) zijn onderwerp van gesprek tijdens een participatietraject met bewoners en andere belanghebbenden. In april en mei schuiven wethouders Arjan Kraijo (Alblasserdam) en Arco Bikker (Molenlanden) aan bij een serie huiskamergesprekken. Die vormen de opmaat naar twee bewonersbijeenkomsten in juni. “We willen graag horen hoe onze inwoners de genomen maatregelen ervaren. Welke ideeën kunnen zij nog meer bedenken? En hoe zien zij de toekomst van Kinderdijk?”, zegt Bikker.

Toekomstbeeld
Dat is immers het doel van het gebiedsperspectief Kinderdijk: een duidelijk beeld schetsen van Kinderdijk en omgeving in 2030 en wat nodig is om die toekomst te realiseren. “Het gaat daarbij niet alleen om hoeveel toeristen het gebied aankan, maar ook om de bereikbaarheid van West-Alblasserwaard, het benutten van de economische potentie van het Werelderfgoed voor onze regio en het verbeteren van de natuur”, aldus Kraijo. De uitkomsten van het participatietraject worden meegenomen en verder uitgewerkt in een definitief gebiedsperspectief. Dat wordt naar verwachting nog dit najaar aan de raden van Alblasserdam en Molenlanden voorgelegd.

Gebiedsperspectief
De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden en de provincie Zuid-Holland werken al langere tijd aan een gebiedsperspectief waarin komt te staan hoe de toekomst van Kinderdijk en omgeving eruit komt te zien en wat daarvoor nodig is. Het idee achter het gebiedsperspectief was en is om alle inspanningen en uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, waterveiligheid, economie, bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur en toerisme met elkaar te verbinden. Het gebiedsperspectief wordt zo de basis voor alle beslissingen en beleid die van invloed zijn op Kinderdijk en omgeving.