ALBLASSERDAM – In Alblasserdam is tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart 2019 ruim 1350 keer op Forum voor Democratie gestemd. Daarmee is deze partij in één keer de één na grootste partij in het Damdorp. De SGP kreeg, met 1782 stemmen, net als bij voorgaande verkiezingen, weer de meeste stemmen in Alblasserdam. In het totaal brachten 9.047 van de 14.864 kiesgerechtigden in Alblasserdam hun stem uit. Code Oranje, de partij van Bert Blase die tot en met 2014 burgemeester was in Alblasserdam, kreeg slechts 53 stemmen.
Vijf van de zes partijen die ook lokaal actief zijn in de gemeenteraad in Alblasserdam verloren procentueel gezien ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. De VVD zakte van 10,64 procent naar 10,12 procent. De D66 ging van 6,59 procent van de Alblasserdamse stemmen, naar 3,70 procent. Het CDA zakte van 12,35 naar 8,13. De PvdA ging van 9,18 procent naar 8,51 procent en de SGP van 21,75 naar 19,75. De enige partij die lokaal vertegenwoordig is en die procentueel wel is gegroeid is de ChristenUnie. Deze partij kreeg in 2015 11,16 procent van de stemmen en dit jaar 11,96 procent.

Procentueel gezakt en toch meer stemmen
Overigens zijn sommige partijen procentueel gezakt, maar kregen zij in absolute aantallen wel meer stemmen dan vier jaar geleden. Dit is te verklaren met het feit dat er ruim 1200 mensen meer gestemd hebben dan in 2015.

PVV en SP
Twee andere opvallende ‘verliezers’ in Alblasserdam zijn de PVV en de SP. De PVV is procentueel gezien gehalveerd en ging van 12,26 procent naar 6,61 procent. De Socialistische Partij zakte van 8,43 procent naar 3,50 procent.

Tabel
In onderstaande tabel is het exacte aantal stemmen te zien. Ook is via de tabellen een vergelijking te maken met voorgaande jaren.

Invloed
Overigens heeft de Alblasserdamse uitslag geen directe invloed op lokaal gebied en in de gemeenteraad. Het gaat enkel om de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019; afgespiegeld op de Alblasserdamse samenleving.

Landelijk
Landelijk gezien is de voorlopige uitslag dat Forum van Democratie de meeste stemmen heeft gekregen.

Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Eerste Kamerleden of senatoren worden niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen: de inwoners van de provincies kiezen de Statenleden en dezen kiezen dan, vanaf 2019 samen met de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland, de leden van de Eerste Kamer. De verkiezingen van Provinciale Staten zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek. De Eerste Kamerverkiezingen vinden uiterlijk drie maanden na de provinciale verkiezingen plaats.

Partij Provinciale Staten 2019 Provinciale Staten 2015 Tweede Kamer 2017 Gemeenteraad 2018
stemmen % stemmen % stemmen % stemmen
VVD 911 10,12 822 10,64 1907 15,45 1385
PVV (Partij voor de Vrijheid) 595 6,61 947 12,26 1728 14,00
Democraten 66 (D66) 333 3,70 509 6,59 797 6,46 1073
CDA 732 8,13 954 12,35 1467 11,88 1481
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 766 8,51 709 9,18 684 5,54 1780
SP (Socialistische Partij) 315 3,50 651 8,43 915 7,41
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1782 19,79 1680 21,75 1955 15,83 2294
ChristenUnie 1077 11,96 862 11,16 1112 9,01 920
GROENLINKS 309 3,43 113 1,46 618 5,01
Partij voor de Dieren 218 2,42 167 2,16 245 1,98
50PLUS 321 3,57 241 3,12 349 2,83
DENK 131 1,46 210 1,70
NIDA 9 0,10
Code Oranje 53 0,59
Forum voor Democratie 1357 15,07 212 1,72
Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH) 61 0,68
JEZUS LEEFT 33 0,37 25 0,32 28 0,23
Overigen 44 0,57 120 0,97
Geldig 9003 7724 12347 8933
Blanco 12 15 14 52
Ongeldig 32 20 29 40
Totaal uitgebracht 9047 7759 12390 9025
Kiesgerechtigden 14864 14672 14828 15229
Opkomst 60,87 52,88 83,56