ALBLASSERDAM – Het huidige gebouw van Integraal Kindcentrum De Twijn aan de Parallelweg in Alblasserdam maakt plaats voor nieuwbouw. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen zich dinsdagavond 2 april 2019 tijdens een inloopavond laten informeren over de definitieve ontwerpplannen. De bijeenkomst in De Twijn (Parallelweg 2) duurt van 19.00 tot 20.30 uur. De architect, de directeur van de school en medewerkers van de gemeente zijn tijdens de inloopavond aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Omwonenden hebben per brief een uitnodiging ontvangen.

Eén locatie
De Twijn is nu nog gehuisvest in gebouwen aan de Parallelweg en de Pieter de Hoochplaats. De nieuwbouw biedt plaats aan een school met kinderopvang op één locatie. Dit sluit beter aan bij de manier waarop De Twijn werkt.

Bouw in laatste kwartaal
De gemeenteraad stelde in februari vorig jaar unaniem ruim € 4 miljoen beschikbaar voor de bouw van een nieuw centrum aan de Parallelweg. Eerder konden de direct omwonenden hun voorkeur kenbaar maken. Zij kozen in meerderheid ook voor nieuwbouw. Als alles volgens planning verloopt verrijst het nieuwe pand in het laatste kwartaal van 2019.

Het gebouw van De Twijn (vroeger De Boeg) gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor nieuwbouw.