NIEUW-LEKKERLAND – Piet Vat uit Nieuw-Lekkerland wordt wethouder in Sliedrecht. De 64-jarige is door de SGP-ChristenUnie voorgedragen als nieuwe wethouder van het ‘baggerdorp’. Piet Vat gaat de vacature opvullen die ontstaan is door het vertrek van Hans Tanis naar de gemeente Altena. Vat zal zich met dezelfde aandachtsgebieden bezig gaan houden als Tanis, waaronder financiën en economie. Ook is het de bedoeling dat hij binnen de Drechtsteden de portefeuille ‘bereikbaarheid’ voor zijn rekening neemt.

Piet Vat was tot eind 2018 wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Molenwaard, waarbij door herindeling de gemeente Molenlanden ontstaan is. Voor die tijd was de bestuurder ook al werkzaam als wethouder in de gemeente Nieuw-Lekkerland.

Tot zijn werkgebied hoorden onder meer Wmo, Werk en inkomen, gemeentelijk vastgoed, Jeugdbeleid, Financiën en Onderwijs. Daarnaast had hij onder andere zitting in het Algemeen Bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden. Hij was bestuurlijk trekker voor diverse (sociale) projecten binnen de regio, bestuurslid van de Dienst Gezondheid en Jeugd en verantwoordelijk voor meerdere projecten, zoals de revitalisering van het winkelcentrum Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland.

Voor die tijd heeft Piet een lange staat van dienst opgebouwd bij de ABN AMRO, terwijl hij zijn carrière in de binnenvaart gestart is. Piet woont in Nieuw-Lekkerland en zal daar de komende tijd ook blijven wonen. Piet geeft aan: “Ik vind het zeer bijzonder en ben erg dankbaar dat ik voorgedragen word als wethouder in Sliedrecht. Ik kijk uit naar een mooi en fijn samenspel met de samenleving en een prettige samenwerking met collega-bestuurders, gemeenteraad, ambtelijke organisatie en alle partners om ons heen. Ik hoop en bid onze God om kracht, wijsheid en inzicht en zet mij graag, samen met u en jou, in voor een mooi Sliedrecht.”