ALBLASSERDAM – Het onderzoek naar de inhoud van de tank die op zaterdag 9 februari 2019 voor ernstige stankoverlast zorgde is nog niet klaar. Tijdens het stankincident heeft de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT) monsters van de lading genomen. Deze worden door een gespecialiseerd bureau in opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geanalyseerd. Deze analyse is van belang om vast te kunnen stellen wat er in de tank zat.

Tijdens de informatieavond over het stankincident op 11 februari in Landvast gaven aanwezigen aan volledige inzage te willen hebben in de analyse van de stof in de tank. De gemeente zegde toe deze informatie na de analyse beschikbaar te stellen. Burgemeester Paans: “We gaan het uitzoeken, duiden en toetsen; klopt de analyse met hoe het op papier staat en werd waargenomen op de dag van het incident in de bestrijding?”

De verwachting was dat de resultaten van deze analyse vandaag bekend zouden worden. De gemeente Alblasserdam meldt in een persbericht: “Het laboratorium laat weten dat meer tijd nodig is om proefondervindelijk vast te stellen wat de best betrouwbare methode is om te analyseren. Na de chemische reactie die volgde op de verhitting van de lading van de tank is een complexe samenstelling van de stof ontstaan. Analyseren daarvan neemt meer tijd in beslag dan kort na het incident werd voorzien. Het is nog niet duidelijk binnen welke termijn het laboratorium het monster wel geanalyseerd kan hebben.”

Het streven van de gemeente blijft om de definitieve resultaten bekend te maken zodra de gemeente erover beschikt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) analyseerde eerder al de luchtmonsters die de brandweer nam in de buurt van de tankwagen. Dit onderzoek heeft bevestigd dat bij het incident thiolen (ook wel mercaptanen geheten) zijn vrijgekomen in concentraties die voor de blootgestelde bevolking geen blijvende gezondheidsschade opleveren.