ALBLASSERDAM – In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaat de gemeente Alblasserdam de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen. Tijdens een informatieavond op 14 februari 2019 kregen belangstellenden informatie over het project. Ook konden zij wensen en ideeën naar voren brengen. Circa negentig bewoners en betrokkenen lieten zich informeren. De presentatie die werd getoond, is hier te downloaden.

De Kerkstraat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Daarom hebben de gemeente, de Erfgoedcommissie en de Historische Vereniging met elkaar uitgangspunten vastgesteld voor dit project. Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer het behoud van de historische uitstraling van de Kerkstraat, het waarborgen van de gezondheid van de bomen in de Kerkstraat, het herstel van de bomenstructuur in de Kerkstraat. Verder wordt er rekening gehouden met het feit dat de Kerkstraat een waterkering is. Het Waterschap stelt daarom eisen aan de aanpak en uitvoering van de reconstructie.

Wijkgroep
Een aantal bewoners vormt met elkaar een wijkgroep. Met deze werkgroep bespreekt de gemeente hoe de inbreng van de bewoners zo goed mogelijk meegenomen kan worden in de plannen. Het doel van de samenwerking tussen gemeente en wijkgroep is om gezamenlijk te komen tot een voorlopig ontwerp.

Voorlopig
Het voorlopig ontwerp wordt door de gemeente Alblasserdam toegelicht tijdens een informatieavond. Dan kunnen nog minimale wijzigingen worden gedaan. Hierna wordt het definitief ontwerp gemaakt, dat ter goedkeuring aangeboden wordt aan het college van B&W en de gemeenteraad. Hierna stelt de raad het definitieve krediet vast voor de uitvoering van het project.

Aanbesteding
Via een aanbesteding selecteert de gemeente een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Als de aannemer bekend is, wordt opnieuw een informatieavond gehouden. Dan stelt de aannemer zich voor en geeft de gemeente aanvullende informatie over de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld over de vervanging van de huisaansluitingen tijdens de werkzaamheden aan het riool.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de opknapbeurt van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan kan beginnen.

Foto’s: Peter Stam.