ALBLASSERDAM – Het oudste raadslid van Alblasserdam, Peter Sterrenburg (73) van de ChristenUnie, heeft deze week afscheid genomen van de gemeenteraad. Sterrenburg was vijf jaar lang actief als raadslid in het Damdorp en stond bekend als iemand die bevlogen opkwam voor de zwakkeren in de samenleving. Het raadslid wordt opgevolgd door zijn zoon Jako Sterrenburg. Jako werd tijdens de gemeenteraadsvergadering benoemd tot raadslid. Verder werd Adriaan Huisman benoemd tot commissielid voor de SGP.

Peter Sterrenburg werd toegesproken door burgemeester Jaap Paans. De burgemeester vertelde hoe Peter tijdens de commissieavonden en ook in de raad zeer bevlogen opkwam voor de zwakkeren in de samenleving. Verder memoreerde Paans: “Saillant detail: In de eerste commissievergadering van 8 april 2014 werd Peter al gewezen op de spelregels rond het agendapunt “ingekomen stukken”. De voorzitter, Rinus van Lavieren, gaf aan dat het toch zeker niet de bedoeling was om uitgebreid in te gaan op de onderwerpen bij dit agendapunt, maar dat het enkel de bedoeling was om een enkele verduidelijkende vraag te stellen. Dit bleek voor Peter gedurende de afgelopen jaren toch een uitdaging. Hij had regelmatig een vurig pleidooi willen houden (en heeft hij ook regelmatig gedaan) over onderwerpen die als ingekomen stuk geagendeerd stonden.”

Goed voorbereid
“Zo ook in de raad van 18 december jongstleden, waar de heer Sterrenburg nog de ‘vrijmoedigheid’ nam om op een ingekomen stuk over de herijking subsidieregeling voorschoolse voorzieningen als vader van een gezin van zes kinderen een pleidooi te houden voor het ‘gezin als hoeksteen van de samenleving’. Hij sloot af met de woorden “dat wilde ik maar even gezegd hebben”.”Iedere inbreng van Peter was tot in de puntjes voorbereid en met kennis van zaken en betrokkenheid sprak hij over de sociale onderwerpen in de commissie Samenleving. Of het nu ging over Beschermd Wonen, of de ouderbijdrage in de jeugdzorg.”

Je suis Charlie
“Wars van opsmuk, maar gáán voor de inhoud. En dat daar af en toe vervelende reacties bij komen, dat nam Peter voor lief. Zo kreeg hij commentaar over zich heen toen hij bij de actualiteiten van de gemeenteraad (8 juli 2014) de veiligheid aankaartte bij de witte brug/Kortland, waar fietsen midden op de brug werden geparkeerd als jongeren gingen zwemmen. Op een bekend lokaal medium kwamen heel veel reacties voorbij. Datzelfde gebeurde in 2015 toen de heer Sterrenburg zijn standpunt rond de uitspraak ‘je suis Charlie’ in de raad toelichtte.  Niet leuk, maar dan haalde Peter zijn schouders op en ging onverstoorbaar weer verder.”

Geniet ervan
De burgemeester sloot zijn toespraak af met :”Peter, een nieuwe periode breekt aan. Het raadswerk blijft in de familie, dus helemaal los zul je er niet van komen maar de avonden zijn waarschijnlijk iets minder gevuld en dat is voor het thuisfront fijn. Geniet met je vrouw en je naasten van de mooie momenten. Heel erg bedankt voor alle inzet, we zullen je missen in de raad.”

Andere gebieden
Naast het raadswerk is Peter Sterrenburg ook zeer actief op andere gebieden. Hij is vele jaren ouderling geweest in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Alblasserdam. Voordat de ChristenUnie bestond was er het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). Hier is Peter vele jaren secretaris geweest. De afdeling van het GPV in Alblasserdam was toen gecombineerd met Nieuw-Lekkerland. Peter heeft diverse jaren een project van Yulius begeleid waarbij cliënten mee konden werken op een volkstuin in Alblasserdam. Hij weet alles van tuinieren, dat is ook een grote hobby van hem. Vaak was hij er aan het werk en stonden de anderen te kijken.

Volkstuin
Zelf  had hij ook een volkstuin en hij is ook nog in de weer bij de volkstuin in Nieuw-Lekkerland, waar de familie kippen houdt. Peter brengt eten rond voor Tafeltje Dekje bij ouderen en behoeftigen. Peter rijdt mensen naar hun bestemming met de Sjuttul van Waardeburgh. Buiten het tuinieren is Peter zijn grote hobby fietsen. Samen met zijn echtgenote Mien rijdt hij heel wat kilometers weg en ze doen ook regelmatig mee aan een fietsvierdaagse. Sowieso gaat hij zoveel mogelijk op de fiets. Ook naar vergaderingen van de Drechtraad of de Regiofractie van de SGP/CU in Sliedrecht.

Vrouwelijke inbreng
Peter Sterrenburg bedankte de burgemeester voor zijn mooie woorden. Sterrenburg vertelde: “Hartelijk dank voor uw mooie woorden. Het raadswerk heeft me heel veel gebracht. Ik vond het een geweldige tijd, waarin we samen met de andere raadsleden, invulling mochten geven aan het besturen van deze gemeente. Ook het feit dat we twee vrouwelijke raadsleden hebben is geweldig. Ivana en Margreet: bedankt voor de zeer waardevolle inbrengen met kennis van zaken en laten we eerlijk zijn: de vergaderingen hebben meerwaarde met vrouwelijke inbreng. We hopen op meer.”

Doe vrijwilligerswerk
Tot slot gaf Sterrenburg nog twee dingen mee aan de raad: “Probeer als raadsleden ook naast je raadslidmaatschap wat vrijwilligerswerk te doen. Het versterkt je zicht op de samenleving en je ondervindt wat er nodig is op sociaal gebied. Als tweede: breng de burger in positie voor de energietransitie. Dat is een enorme uitdaging.”

Jako Sterrenburg volgt zijn vader op in de Alblasserdamse gemeenteraad.

Adriaan Huisman werd voor de SGP benoemd tot commissielid.