ALBLASSERDAM – Er is brede steun voor het plan van SGP-raadslid Harrold van Vliet om de oranje plasticcontainers in Alblasserdam, bij wijze van proef, niet éénmaal in de vier weken, maar éénmaal in de twee weken te gaan legen. Dat bleek dinsdagavond 22 januari 2019 tijdens de commissievergadering ‘grondgebied’ in Alblasserdam. Van Vliet hoopt dat de proef, die wat hem betreft een half jaar duurt, ertoe leidt dat er meer Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) worden opgehaald en dat tegelijkertijd de hoeveelheid restafval zal dalen. Daarnaast hoopt het raadslid dat Alblasserdammers tevredener worden over het afvalbeleid in het dorp en dat er in de zomermaanden minder klachten zijn over stinkende containers in Alblasserdam.

Enquête
Dat de ophaalfrequentie van PMD in de plasticcontainers omhoog moet, werd eerder ook al eens genoemd in de gemeenteraad. Afgelopen periode hield SGP Alblasserdam een enquête en ook daaruit bleek dat veel mensen vinden dat het plastic afval vaker opgehaald moet worden. Verder bleek uit de enquête, die door ruim honderd inwoners werd ingevuld, dat er behoefte is aan meer voorlichting over het scheiden van grondstoffen. Tot slot zijn er zorgen over het gebrek aan faciliteiten om gescheiden afval in te zamelen bij hoogbouw.

Kosten meevallen
Uiteindelijk is het de bedoeling dat in Alblasserdam maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar wordt geproduceerd. Nu is dat nog ongeveer 178 kilo per persoon per jaar. De proef met het vaker legen van de plasticbak, zou kunnen helpen bij een vermindering van restafval, denkt Van Vliet. “De kosten voor het tweewekelijks ophalen van afval vond ik eerlijk gezegd nog wel meevallen. Wij als fractie willen voorstellen, om daar een proef mee te doen van bijvoorbeeld een half jaar en de kosten van 30.000 euro te financieren met het geraamde positieve resultaat van dit jaar van 122.000 euro,” aldus de SGP’er.

Oud papier
Verder vroeg Van Vliet aandacht voor afvalinzameling bij hoogbouw. “De acties daar vinden we tot nu toe tegenvallen. Hoe komt het dat we er niet in slagen om daar stappen te maken? Het neerzetten van een oud papierbak klinkt niet echt als ingewikkeld. We zien graag dat het college hierover in gesprek gaat met woningcorporatie Woonkracht10.” Tot slot vroeg Van Vliet zich af of het mogelijk is dat Alblasserdammers in een persoonlijke brief gemeld krijgen hoeveel afval zij in de afgelopen periode hebben geproduceerd. “Het idee dat daar achter zit is dat, op het moment dat je mensen bewust maakt van hun afvalverbruik, ze wellicht meer bereid zijn om daar actief op in te zetten.”

Nascheiden
PvdA’er Jan Lok vroeg zich af of het mogelijk is dat vuilophaler HVC automatisch een melding krijgt, als de ondergrondse container vol zit. Verder vroeg Lok aandacht voor nascheiding. De PvdA vroeg zich af of het in Alblasserdam ook mogelijk is om afval automatisch te laten sorteren. “In het AD stond hierover afgelopen week een artikel.

Kilootje teveel
Arco Strop van het CDA wilde weten wat er nu precies is gedaan met alle tips en suggesties uit eerdere vergaderingen om afval beter te scheiden. Daarnaast gaf Strop aan tegenstander te zijn van het idee om per inwoner het aantal kilo afval te registreren. “Dat neigt naar een registratiedrang. En uiteindelijk ga ik u (raadslid Van Vliet, red.) er dan op aanspreken en zeggen: ‘Ik zag vorige week nog een kilootje teveel bij u…’ Dat is een pad dat ik zeker niet wil gaan bewandelen.”

Voorlichting
Arjan Dekker van de VVD was het ‘roerend eens’ met Strop. “Als we daarmee gaan beginnen, komen we eigenlijk al in een beprijzingssysteem en daar willen we als VVD vandaan blijven. Ik vind wel, net als de heer Van Vliet dat de communicatie en voorlichting beter kunnen. Het is heel onduidelijk wat er nu in welke bak moet. Het ene pak mag wel bij plasticafval en het andere weer niet.”

In de zomer proefdraaien
D66’er Remco de Boer vertelde blij te zijn met het feit dat het aantal kilo restafval daalt, maar dat hij nog zeker niet tevreden is. “Verder vind ik het voorschot dat voorzichtig wordt genomen op het alsnog invoeren diftar (betalen per kilo), vind ik niet op zijn plaats. Er zijn nog legio andere interventies die kunnen helpen om het resultaat te bereiken dat we willen bereiken.” De Boer zei veel te voelen voor de voorgestelde proef om vaker op te halen. “Laten we er in de zomerperiode mee proefdraaien.” Net als Jan Lok wilde De Boer weten hoe de wethouder kijkt naar nascheiding, zodat al het afval bij elkaar kan worden gegooid en het afval door machines wordt gescheiden. Tot slot complimenteerde de D66’er de Alblasserdammer Peter van der Spoel vanwege zijn actie om op 2 februari in heel Alblasserdam zwerfvuil te gaan ruimen met zoveel mogelijk vrijwilligers.

Ja-Ja-sticker
Als laatste voerde Jako Sterrenburg van de ChristenUnie het woord. “Die test die de SGP voorstelt, spreekt mij wel aan. Ook al staat er in de stukken dat het in Zwijndrecht niet geholpen heeft. Laten we zelf de ervaring opdoen. Ik wil ook gelijk duidelijk maken dat we pertinent tegen diftar zijn.” Verder wilde Sterrenburg weten hoe het staat met de handhaving bij illegale bijplaatsingen van zakken restafval bij ondergrondse containers. “En over de hoeveelheid oud papier… kunnen we eens nadenken over de invoering van Ja-Ja-Stickers? Zodat mensen bewust aan kunnen geven of ze folders en kranten willen ontvangen.”

Kleptelling
Verantwoordelijk wethouder Peter Verheij beantwoordde vervolgens de gestelde vragen. Zo vertelde hij dat er in de ondergrondse containers voor restafval een meter zit die telt hoe vaak de klep is geopend. Na een bepaald aantal openingen gaat er een signaal naar HVC, zodat daar duidelijk is dat de bak geleegd moet worden. “Dat is goedkoper en minder storingsgevoelig dan het afval wegen. Het is nu een kwestie van finetunen, zodat duidelijk is bij hoeveel klepopeningen er geleegd moet worden. Het is ook belangrijk dat mensen storingen blijven melden.”

Handhaving
Verder zei Verheij dat handhaving in actie komt op plekken waar stelselmatig afval naast de container wordt gezegd. “Als er dan in de zak een label met adresgegevens wordt gevonden, is iemand erbij. Éen zo’n prent is net zo hoog als ongeveer de hele afvalstoffenheffing voor een heel jaar.

Nascheiden
Over nascheiding zei de wethouder: “Ik heb nog geen overtuigende argumenten gehoord voor nascheiding. Ik wil me wel verdiepen in het beleid van andere gemeenten. Het kan zijn dat de inzamelingskosten inderdaad lager zijn, maar dat de scheidingsresultaten niet beter zijn. Voorscheiding levert namelijk schoner afval op en tot nu toe is de overtuiging bij HVC dat dit afval beter bruikbaar is dan afval dat nagescheiden is. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.”

Brandgevaar
Gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw is volgens Peter Verheij minder makkelijk dan het lijkt. “Oud papier inpandig inzamelen is brandgevaarlijk. Ik deel met u het ongeduld. Misschien dat we toch moeten kijken naar het buiten inzamelen van afval.”

Alblasserdammers een persoonlijke brief sturen met hoeveel afval zij hebben geproduceerd kan en mag niet volgens Verheij. Voor de invoering van een Ja-Ja-sticker zal hij kijken wat de resultaten hiervan zijn in andere gemeenten.

Proef met één voorbehoud
Vanwege de brede steun in de raad om vaker plastic afval op te halen, gaat de wethouder hierover in gesprek met HVC. “Wat mij betreft gaan we het doen. Ik wil alleen één voorbehoud opmaken, want ik weet niet hoeveel gelegenheid er bij HVC is om dit te proberen. Het kan ook zijn dat de proef langer dan een half jaar moet duren, omdat er bij HVC bijvoorbeeld andere planningen gemaakt moeten worden.”

Tot slot complimenteerde ook wethouder Verheij meneer Van der Spoel met zijn schoonmaakactie op 2 februari.