ALBLASSERDAM – De Kledingbank en de Stichting Helpende Handen in Alblasserdam hebben dinsdag 15 januari 2019 cheques ter waarde van 2000 euro ontvangen van Ondernemersvereniging De Noord uit Alblasserdam. De cheques werden uitgereikt door Nico Treure, voorzitter van de ondernemersvereniging. “Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alblasserdam in januari 2018 werd door burgemeester Paans een oproep gedaan om met elkaar goed te zorgen voor de zwakkeren in de Alblasserdamse samenleving. Het bestuur van OVdN heeft deze oproep ter harte genomen en heeft met goedkeuring van de leden twee donaties gedaan aan goede doelen in onze gemeente,” vertelt voorzitter Treure.

Na overleg met burgemeester en wethouders van Alblasserdam kwamen als goede doelen de Kledingbank en de Stichting Helpende Handen naar voren.

De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan de armsten van Alblasserdam. Op dit moment zijn dat nog uitsluitend de mensen, die ook gebruik maken van de Voedselbank. Nico Treure: “Er wordt bekeken of het mogelijk is om de dienstverlening uit te breiden naar de groep, die daar net boven zit, maar die zonder hulp ook een mensonwaardig bestaan zouden moeten leiden. De Kledingbank is nu nog gevestigd in Koffiebar De Poort aan de Randweg in Alblasserdam. Om de week op woensdagmiddag kan er kleding worden gebracht.”

De Stichting Helpende Handen is een sociale onderneming, die als doel heeft het versterken van de informele zorg, door de inzet van stagiaires, participatiedeelnemers en nieuwe Nederlanders in het kader van hun opleiding (of oriëntatie op een baan) binnen het domein van zorg, welzijn en dienstverlening. Hierbij kan gedacht worden aan een extra hand in de huishouding, een luisterend oor, een arm voor een wandeling, hulp bij een boodschap en het ontlasten van mantelzorgers. De Stichting is gevestigd in het pand van de oude Beukelmanschool ‘ParticiPand’ in de Lelsstraat in Alblasserdam.

OVdN behartigt de belangen van ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen Vinkenwaard, Hoogendijk en Nieuwland Parc. Treure: “We onderhouden contacten met de gemeentes Alblasserdam en Papendrecht en werken onder meer aan veiligheid, promotie van het gebied en bereikbaarheid.”