ALBLASSERDAM – De afgelopen week werd er ook in Alblasserdam veel gesproken over de Nashville-verklaring. De verklaring kreeg in Alblasserdam onder andere steun van dominee C. Sonnevelt van de Gereformeerde Gemeente, dominee O.M. van der Tang van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Alblasserdamse evangelist Jacques Brunt. In Nieuw-Lekkerland werd het document getekend door zanger en liedjesschrijver Christian Verwoerd. Donderdag 10 januari 2019 werd bekend dat dominee Cees Sonnevelt uit Alblasserdam zich heeft teruggetrokken uit de werkgroep achter de Nashvilleverklaring. Dat is volgens dagblad Trouw gebeurd om persoonlijke redenen. De andere opstellers maken pas op de plaats.

Verklaring
De Nashvilleverklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of evangelische kringen, een eenduidig conservatief christelijk geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. De ondertekenaars spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, transseksualiteit, het homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en onkuisheid.

Ophef
Vrijwel direct na het uitbrengen van de verklaring ontstond er landelijk, maar ook lokaal veel ophef over de verklaring. Vanuit de bredere samenleving en de kerk werd de verklaring bekritiseerd als transfoob en homofoob. In Nederland betuigden veel personen en instellingen na de publicatie van de Nashvilleverklaring hun steun aan de lgbt-gemeenschap en spraken zij hun afkeuring uit over toon en inhoud van de verklaring. Vanuit conservatief-christelijke hoek werd naar aanleiding van deze reacties aangegeven dat men vond dat het debat rond gender en homoseksualiteit verhard was tot een voor-tegen discussie met te weinig ruimte voor nuance.

Weet je welkom
In Alblasserdam kreeg de verklaring niet alleen steun, maar was er ook veel tegengeluid. Onder meer van dominee Hans van Walsum van de Ontmoetingskerk. Hij schrijft op zijn Facebookpagina “Het is treurig, die Nashvilleverklaring aan het begin van dit nieuwe jaar. Vervreemdende stoere en stellige woorden over de hoofden van kwetsbare mensen heen. Gelukkig wordt er in veel meer kerken / gemeenten anders gedacht en gehandeld. Weet je met je eigen identiteit / geaardheid welkom, ook in de Ontmoetingskerk in Alblasserdam!”

Niet verwacht
Evangelist Jacques Brunt uit Alblasserdam is één van de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring. Hij vertelt in een interview met De Klaroen dat hij de omvang van de reacties en de heftigheid ervan niet had verwacht. Verder zegt hij het vreemd te vinden dat SGP-leider Kees van der Staaij voor de rechter gesleept dreigt te worden. “Hij verkondigt niets nieuws. De strekking van de Nashvilleverklaring staat gewoon al jarenlang in hun partijprogramma,” aldus Brunt in de Klaroen. Verder zegt Brunt nog steeds achter zijn handtekening onder het document te staan.

Nadere verklaring
De ophef over het orthodoxe anti-homodocument is de initiatiefnemers niet in de koude kleren gaan zitten. “De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt. Het zijn zeer bewogen dagen geweest”, zegt een Zeeuwse predikant in Trouw. Dinsdagavond hebben de opstellers de koppen bij elkaar gestoken. “We merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen en anders gelezen werden dan we bedoelden. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken.” In de tussentijd stoppen de predikanten met het inzamelen van handtekeningen onder het document. “Het is tijd voor reflectie.”

SGP Alblasserdam
Jaco Brand, fractievoorzitter van SGP Alblasserdam, laat via Twitter weten: “Zo’n dag als vandaag geeft maar weer eens aan dat: 1. Vrijheid van meningsuiting flinterdun is of heel selectief mag worden toegepast. 2. De kloof tussen gelovigen en niet gelovigen (maar ook daarbinnen) ontzettend groot is geworden. Hierdoor verstaan we elkaar niet meer. 3. We dit ook mede aan onszelf te danken hebben. De zuivere Bijbelse boodschap vaker ten gehoren gebracht moet worden. 4. Dit een boodschap is van ellende (inleven van onze zonde), verlossing (door Christus) en dankbaarheid (leven naar Gods Woord) 5. Christus zelf ons het grote voorbeeld heeft gegeven door de boodschap van vrije genade te prediken, met de opmerking ‘ga heen, en zondig niet meer’.” En SGP-wethouder Peter Verheij van Alblasserdam schrijft over de Nashvilleverklaring: “Mooi Nederlands initiatief. Helder, duidelijk, publiek en (mooi en nodig) als uit één mond.”

Studiedag
De Nederlandse tekst van de Nashville-verklaring verscheen afgelopen weekend online als opmaat naar een studiedag van orthodoxe protestanten over homoseksualiteit. Dat congres moet binnen een paar maanden worden gehouden. In de tussentijd willen de predikanten radiostilte. Eigenlijk zou de verklaring pas later online komen, vertellen de initiatiefnemers tegen Trouw. Maar twee hoogleraren die waren gevraagd om het manifest te ondertekenen stuurden een ingezonden stuk naar het Reformatorisch Dagblad om uit te leggen waarom ze hun handtekening hadden geweigerd. “Daardoor kwamen dingen in een stroomversnelling”, aldus dominee Piet de Vries uit Boven-Hardinxveld eerder deze week in Trouw. De verklaring werd zaterdag online gezet, samen met de namen van zo’n 250 ondertekenaars, van wie er enkele tientallen uit de regio komen.

De volledige ondertekende Nashvilleverklaring is hier te downloaden.

Fotograaf en filmer Cees van der Wal uit Kinderdijk is boos dat Lucky TV zijn beelden heeft gebruikt om de spot te drijven met SGP-leider Kees van der Staaij. Hij heeft de maker van het satirische filmpje gevraagd de clip te verwijderen. Van der Staaij kwam deze week in het nieuws omdat hij de Nashville-verklaring ondersteunt. Dat was voor Lucky TV aanleiding om de spot te drijven met Van der Staaij en hem af te schilderen als praktiserend homoseksueel. Daarvoor zijn beelden gebruikt van een gelegenheidskoor van SGP-ers die in de Tweede Kamer zitten. De Kamerleden en fractiemedewerkers zongen samen ‘Blijf bij mij Heer’ in de Grote Kerk in Dordrecht om geld in te zamelen voor vervolgde christenen wereldwijd.

Foto: Cees van der Wal.

 

Donderdag 10 januari 2019 werd bekend dat dominee Cees Sonnevelt van de Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam zich heeft teruggetrokken uit de werkgroep achter de Nashvilleverklaring. Dat is volgens dagblad Trouw gebeurd om persoonlijke redenen. De andere opstellers maken pas op de plaats.