ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans is woensdagavond 9 januari 2019, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in cultureel centrum Landvast, ingegaan op de actualiteit rondom de Nashvilleverklaring. Paans werd geïnterviewd door drie jongeren uit Alblasserdam. In zijn antwoorden verwerkte hij de kleuren van de regenboog. Verder zei de burgervader dat in Alblasserdam iedereen gelijk is.

Na afloop lichtte Paans zijn opmerkingen nog nader toe. Hij vertelde dat de regenboog kerkelijk gezien een betekenis heeft, maar dat de regenboog(vlag) ook gebruikt wordt door de lhbt-gemeenschap. “Het zijn dezelfde kleuren. Ik denk dat we niet op zoek moeten naar de uitersten, maar dat we met elkaar in gesprek moeten.” Dat was voor Paans ook de reden om in Alblasserdam niet de regenboogvlag te hijsen, omdat dat de tegenstellingen nóg groter zouden maken en gesprekken zouden kunnen bemoeilijken. Volgens Paans gaat het erom dat Alblasserdammers met elkaar in verbinding staan in een dorp waarin gelijkheid centraal staat. Het college handhaaft de toepassing van het nationale vlagprotocol én moedigt ieder die daartoe de behoefte voelt aan om met elkaar in dialoog te gaan met ruimte en respect voor elkaars standpunten en inbreng.

Kleuren
In de antwoorden op de vragen die de jongeren hem stelden, verwerkte Paans de kleuren van de regenboog. Rood staat wat hem betreft voor de levendigheid in het dorp. Geel staat symbool voor licht of zonlicht. Oranje voor de geneeskracht; de geestelijke kracht en spiritualiteit. Groen voor de natuur. Blauw voor de serene rust van het water van de Boezem, de Alblas en de Noord en paars voor ‘het dorp met karakter’.

Bijzonder dorp
Eén van de jongeren vroeg: “Wat maakt Alblasserdam zo’n bijzonder dorp?” De burgemeester antwoordde: “Dat is een mooie vraag. Laat ik daar voor mezelf uithalen, dat als je je in Alblasserdam vestigt, zoals ik pas met mijn gezin heb gedaan, dan tref je die kenmerkende levendigheid met alle evenementen. Het tweede: er zit ook geestelijke kracht in deze gemeenschap. Er zijn kerkgemeenschappen waar geestelijke kracht verbonden wordt langs het geloof. Er zijn allerlei mensen die in verbanden bij elkaar komen in verenigingsleven die zich geestelijk verbonden voelen met elkaar en met Alblasserdam. Die spiritualiteit en geestelijke kracht vind ik kenmerkend voor Alblasserdam. Als ik kijk naar onze woonomgeving: het is heerlijk om de zon aan de voorkant op te zien gaan en uiteindelijk ook weer in het westen onder te zien gaan. Voortdurend die zon om je heen. Er zijn prachtige gebieden in Alblasserdam, waar je daar echt van kunt genieten. Dat licht, dat gele licht: prachtig.”

Paars
Paans vervolgde: “Het natuurgebied, het groen, laten we niet vergeten dat we langs de rand van een prachtig natuurgebied leven. Het groen om ons heen. Het blauw, waar de rust en de sereniteit vanuit gaat. En uiteindelijk heb je dan ook gewoon te maken met die omgeving die we typeren als dorp met karakter. Dorp met karakter, we noemen dat ook wel eens paars, waarin allerlei mensen bij elkaar komen.”

Welkom
“Dit is moment waarop dat actueel is. Waar het veel gaat over de kleuren. Voor mij gaat het om wat en wie we willen zijn als gemeenschap. Voor mij is leidend dat je je hier kunt vestigen, met de wetenschap dat iedereen hier gelijk is. In de wetenschap dat je hier thuis kunt zijn en welkom bent. We hebben dat op verschillende momenten gezien. Bijvoorbeeld met de Drentse Buurt ooit. Welkom aan de mensen uit Drenthe die toen hierheen kwamen om hier te werken. Later de Grieken, Turken, Italianen en recentelijk vluchtelingen uit andere delen van de wereld. Je kunt hier welkom zijn. Ik denk dat het daar met elkaar over moet gaan. Dat we in verbinding staan met elkaar in een dorp waarin gelijkheid centraal staat.”

Grondrechten
Na afloop benadrukte Jaap Paans nogmaals dat hij in Alblasserdam wil staan voor alle grondrechten. “Voor artikel1, voor de vrijheid van geloof, de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Laten we ervoor zorgen dat we met elkaar in verbinding blijven,” luidde zijn oproep.

Regenboogstropdas
De drie (burger)raadsleden Marko Stout, Ivana Glavaš en Ramon Pardo van D66 Alblasserdam droegen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een regenboogstropdas. Fractievoorzitter Marko Stout legde na afloop uit waarom dit was: “Twee belangrijke uitspraken van Jaap Paans vanavond waren: “We moeten eens meer leren luisteren naar elkaar en eens meer kijken naar wat ons bindt.” en “Wij (gezin Paans) vinden het fijn wonen in Alblasserdam omdat we hier kunnen wonen in de wetenschap dat je hier gelijk kunt zijn / iedereen hier gelijk kan zijn.” De Nashvilleverklaring staat daar wat ons betreft haaks op. Er wordt niet gezocht naar wat ons bindt maar naar wat ons scheidt. Ook gaat deze verklaring er niet van uit dat iedereen gelijk is maar dat er juist (onoverkomelijke) verschillen zijn. Niet alleen gaat dit in tegen waar we als D66 voor staan maar het gaat ook in tegen artikel 1 van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Discriminerend
Stout vervolgde: “D66 vindt de Nashvilleverklaring ronduit discriminerend en dus in strijd met deze grondwet en waar we als D66 voor staan. De opmerking van vele fracties dat de Nashvilleverklaring gezien moet worden als een vrijheid van meningsuiting gaat ons echt een stap te ver. Discriminatie mag en kan niet weggezet worden als vrijheid van meningsuiting. Wij hebben daags voor de nieuwjaarstoespraak geprobeerd om ook in Alblasserdam de regenboogvlag te hijsen, maar hiervoor bleek geen draagvlak bij raad en college. Omdat wij toch een statement wilden maken hebben we er voor gekozen om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een regenboogstropdas te dragen. Wij vinden dat je, zeker in Alblasserdam, mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wil.

De Nashvilleverklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of evangelische kringen, een eenduidig conservatief christelijk geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. De ondertekenaars spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, transseksualiteit, het homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en onkuisheid. De verklaring werd in Alblasserdam ook ondertekend door meerdere dominees.

Ophef
Vrijwel direct na het uitbrengen van de verklaring ontstond er landelijk, maar ook lokaal veel ophef over de verklaring. Vanuit de bredere samenleving en de kerk werd de verklaring bekritiseerd als transfoob en homofoob. In Nederland betuigden veel personen en instellingen na de publicatie van de Nashvilleverklaring hun steun aan de lgbt-gemeenschap en spraken zij hun afkeuring uit over toon en inhoud van de verklaring. Vanuit conservatief-christelijke hoek werd naar aanleiding van deze reacties aangegeven dat men vond dat het debat rond gender en homoseksualiteit verhard was tot een voor-tegen discussie met te weinig ruimte voor nuance.

Marko Stout en Ramon Pardo met hun regenboogstropdas.

Rechtsvoor staat Ivana Glavaš van de D66 met een regenboogstropdas.